جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  کارگروه هاي پژوهشي  

معرفي

کارگروه هاي تخصصي صندوق وظيفه ارزيابي طرح هاي پيشنهادي را بر عهده دارند. اعضاي کارگروه ها از بين اعضاي برجسته هيات علمي دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز علمي پژوهشي کشور و توسط کميته تخصصي صندوق تعيين مي شوند.

روش بررسي طرح هاي پيشنهادي

طرح هاي پژوهشي پس از بررسي اوليه توسط دبير کارگروه از لحاظ تکميل بودن فرم و ساير مدارک و مستندات مربوطه جهت تعيين اولويت در جلسات کارگروه که معمولا يکبار در ماه تشکيل مي گردد مورد بررسي قرار مي گيرد . اگر طرح در حيطه عرصه هاي پژوهشي صندوق باشد اعضاء کارگروه (با توجه به رشته تخصصي) با مشورت با بانک داده داوري صندوق داور تعيين مي نمايند و دبير کارگروه عهده دار پيگيري کسب نتيجه از داوران مي گردد. در نهايت نتايج داوري در جلسه بعدي کارگروه مطرح و پس از بررسي نهايي تصويب و يا رد قرار مي شود. لازم به ذکر است طرح هاي مورد بررسي پس از تصويب در کارگروه هاي تخصصي، در کميته تخصصي نيز بررسي و سپس راي نهايي صادر مي گردد.

معرفي کارگروه ها و عرصه هاي پژوهشي

جهت مشاهده توضيحات هر کارگروه، عرصه هاي پژوهشي و ليست طرح هاي مصوب لطفا کارگروه مورد نظر را انتخاب نماييد:


پژوهشگران گرامي ميتوانند از طريق اين صفحه نسبت به ارسال طرح پژوهشي اقدام نمايند.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۱/۸/۵ - ۲۱:۵۵