جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  خبرنامه داخلي صندوق  

توجه: براي مشاهده خبرنامه صندوق شما احتياج به نرم افزار Acrobat Reader داريد.

دانلود تاريخ انتشار شماره
اسفند ۱۳۸۵ ۱
شهريور ۱۳۸۷ ۲
دي ۱۳۸۷ ۳
خرداد ۱۳۹۰ ۴
شهريور ۱۳۹۰ ۵
دي ۱۳۹۰ ۶
آبان ۱۳۹۱ ۷
دي ماه ۱۳۹۱ ۸
 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ - ۲۲:۱۵