جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

 

پژوهشگران و مخترعين گرامي توجه فرمايند کليه امور طرح هاي «پژوهشي» و «ثبت اختراع» به سامانه جديد صندوق در آدرس insf.gov.ir منتقل شده است. اين وبگاه هم اکنون فقط طرح هاي «دانش بنيان» را پشتيباني مي نمايد. «طرح دانش بنيان» طرحي است که در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مصوب شده و فناور معرفي نامه اجراي آن را از معاونت دريافت نموده باشد.

  معرفي  

در دنياي کنوني توسعه پايدار و پيشرفت هر کشور و رفاه هر ملتي مرهون کشف، پرورش، حفظ، نگهداري نخبگان و سرمايه هاي علمي و فرهنگي - هنري آن کشور است. با توجه به سرعت دگرگوني در علم و فناوري و نقش اقتصاد مبتني بر دانايي محوري در تحولات جهاني، پيش بيني مي شود حاکمان اصلي جهان در آينده دولتها و ملتهايي باشند که در چرخه علم و تکنولوژي و بالطبع تحقيقات بيشترين برنامه ريزي، حمايت و هزينه ...


 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۷/۷/۲۹ - ۲۳:۴۶