جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  تجاري سازي نتايج پژوهشي  


آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهش صندوق وضعيت طرح هاي ارسالي و ناقص شما   ارسال طرح تجاري سازي جديد

قابل توجه متقاضيان محترم طرح‌هاي تجاري سازي:
با توجه به تعدد درخواست‌هاي واصل شده به گارگروه تجاري سازي و به منظور ارتقاء فرايند تجاري سازي و بهبود كيفيت خدمت رساني، درخواست‌هاي جديد مربوط به طرح‌هاي تجاري سازي تا اطلاع ثانوي پذيرش نخواهند شد. مسلما پس از فراهم آمدن شرايط مراتب از طريق وبگاه صندوق به اطلاع فناوران گرامي خواهد رسيد.

امروزه آشکار شده است که تبديل علم به ثروت از طريق شکل گيري فرايند نو آوري و توليد و فروش محصولات جديد امکان پذير است. به اين ترتيب است که علم به ارزش ثروت و در نهايت رفاه جامعه تبديل مي شود.

شکل گيري و تحقق فرايند نوآوري مستلزم فراهم بودن عوامل مختلفي است که يکي از مهمترين آنها تامين منابع مالي است.دسترسي به ظرفيتهاي سرمايه گذاري براي کار آفرينان و پژوهشگران عامل مهمي در ايجاد نوآوري و بهره برداري از توان فناوري است . زيرا اغلب کار آفرينان فاقد منابع مالي کافي براي سرمايه گذاري بوده و بسياري از تلاشها براي راه اندازي کسب و کارهاي جديد، مبتني بر تحقق و پژوهش به همين دليل با شکست مواجه مي شوند.

نظر به اهميت اين موضوع کمک به تجاري سازي نتايج پژوهشهاي انجام شده يکي از مهمترين فعاليتهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور مي باشد.

دامنه کاربرد فعاليت تجاري سازي صندوق براي کليه طرحهاي پژوهشي:

  • دامنه کاربرد آيين نامه براي  کليه طرحهاي پژوهشي است که اولويت مشارکت آنها به تصويب کميته هاي تجاري سازي و علمي صندوق  رسيده باشد و در کميته تخصصي صندوق به تاييد نهايي رسيده باشد.
  • تهيه برنامه تجاري سازي توسط مجري براي طرحهاي کاربردي الزامي است.
  • انجام مشارکت صندوق در طرحهاي کاربردي، بر اساس عقد نامه بين رئيس صندوق و مجري طرح خواهد بود.
  • طول مدت اعتبار و زمان اجراي تفاهم نامه فوق الذکر، بر اساس پيشنهاد مجري و تشخيص کميته تجاري سازي خواهد بود .
  • سهم سرمايه گذاري صندوق و مالکيت طرفين بر اساس پيشنهاد مجري و تشخيص کميته تجاري سازي تعيين مي گردد.
  • صندوق مي تواند سهم الشرکه خود را کلاً يا جزئاً پس از بهره برداري از طرح به مجري وساير مراجع حقيقي، به قيمت روز، واگذار نمايد.
  • صندوق سهم مشارکت خود را طي چند مرحله و بر اساس تفاهم نامه في مابين، به عنوان کمک، در قبال اخذ تضمين مناسب و معتبر در اختيار مجري قرار خواهد داد.
  • مجري موظف است صورت هزينه ها و گزارشهاي مربوطه را به صندوق ارائه نمايد.
  • حداکثر زمان براي شروع کار توسط صندوق تعيين مي گردد.

تعريف طرح توليدي:

طرح هايي هستند است که با انجام مراحل تحقيقاتي موفق به توليد يک محصول مشخص شده اند و براي انجام مراحل نيمه صنعتي و تجاري سازي نيازمند حمايت مالي ميباشند. طرحهائي که محصول آنها مرحله نيمه صنعتي را نيز طي نموده و در مرحله تجاري سازي و توليد انبوه است نيز مشمول اين پرسشنامه ميباشند.

جهت ملاحظه جزئيات عملکرد صندوق در اين حوزه بروشور صندوق را مشاهده فرماييد.

نحوه ارسال طرح:

لطفا براي ارسال طرح صرفا از پيوند هاي تعبيه شده در ابتداي اين صفحه استفاده نماييد. صندوق از بررسي طرح هايي که از طريق پست الکترونيک و يا پست معمولي ارسال شوند معذور است.

مراحل بررسي:

مراحل بررسي طرح هاي تجاري سازي ارسالي به صندوق طبق نمودار زير است:

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۱/۷/۴ - ۱۷:۳۶