جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

  انتخاب نوع طرح  


وضعيت طرح هاي فعلي شما

لطفا نوع طرح جديد خود را انتخاب نماييد:

شرط ارائه طرح: فناور بايد قبلا طرح خود را در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مصوب نموده باشد و معرفي نامه مربوطه جهت دريافت تسهيلات را از معاونت دريافت نموده باشد.

شرط زماني: نامه معاونت فقط دو ماه اعتبار دارد و اگر اين مهلت بگذرد بايد مجدد از معاونت معرفي نامه انجام طرح دريافت داريد و سپس اقدام به ارسال طرح نماييد.

 

صندوق کارگزار ارائه تسهيلات طرح هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در زمينه طرح هاي دانش بنيان مي باشد. براي راهنمايي اين صفحه را ببينيد.

  الف) دانش بنيان 

پژوهشگران و مخترعين گرامي توجه فرمايند کليه امور طرح هاي «پژوهشي» و «ثبت اختراع» به سامانه جديد صندوق در آدرس insf.gov.ir منتقل شده است. اين وبگاه هم اکنون فقط طرح هاي