جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۱۸ شماره طرح:
سنتز، شناسايي و مطالعات ساختاري و بررسي خواص گرمايي پليمرهاي كئوردينانسيوني جديد از Tl(I), Pb(II), Hg(II), Bi(II), Zn(II), Cd(II) با ليگاندهاي اكسو دندانه اي و مشتقات بتادي كتونها عنوان طرح:
علي مرسلي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۸/۲۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۸/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در سالهاي اخير مطالعه در مورد پليمرهاي كئورديناسيوني رشد چشمگيري در جهان داشته است بگونه اي كه بخش قابل توجهي از مقالات علمي را به خود اختصاص داده است. بطور معمول اين تركيبات نسبت به تركيبات آلي پايداري گرمايي بالاتري داشته و در مواردي كه نياز به استفاده از يك تركيب آلي در دماي بالا باشد مي توان پليمر كئورديناسيوني آنرا سنتز نموده و مورد استفاده قرار داد. اين تركيبات همچنين داراي خاصيت نشري بوده و مي توانند در وسائل نشر كنندة نور آلي مورد استفاده قرار گيرند. از طرف ديگر برخي از اين تركيبات داراي خاصيت پروس بوده بگونه اي كه مي توانند از طريق حفراتي كه در ساختار شبكه خود دارند، بطور برگشت پذير يا برگشت ناپذير مولكولهاي كوچك يا بزرگ را جذب نموده يا از دست بدهند. در جهت توسعة اين تركيبات و ايجاد تركيباتي جديدي كه اين ويژگي هاي منحصر به فرد را دارا باشند اين تحقيق صورت گرفت و پليمرهاي كئورديناسيوني جديدي از تاليم(I)، نقره(I)، روي(II)، كادميم(II) و جيوه(II) سنتز و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به نشر دهها مقالة علمي در مجلات معتبر جهاني گرديد. اين تركيبات با توجه به ويژگيهاي ذكر شده مي توانند در صنايع مختلف مورد استفاده قرار گيرند. در اين تحقيق سنتز و تهية بلورهاي تركيبات با استفاده از دو روش تبخير تدريجي و شاخة جانبي صورت گرفته و با روش هاي طيف سنجي IR، 1H-NMR، 13C-NMR و آناليز عنصري و ICP شناسايي شده و ساختار آنها توسط بلور نگاري پرتو-X تعيين شد. مطالعة خواص اين تركيبات با استفاده از دستگاههاي طيف سنج


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱