جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۲۲ شماره طرح:
تهيه و بررسي غشاهاي پليمري پيل سوختي بر پايه كوپليمرهاي پلي ايميدي عنوان طرح:
شهرام مهدي پور عطايي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۳/۱۰/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين گزارش به تهيه، شناسايي و بررسي خواص غشاهاي پليمري پيل سوختي بر پايه كوپليمرهاي پلي ايميدي سولفونه شده پرداخته مي‌شود. در اين راستا دي‌آمين سولفونه شده جديدي به نام 3، 3- دي‌سولفونيك اسيد- بيس [4-(5- آمينو- 1- نفتوكسي) فنيل] سولفون (SA-DADPS) طراحي و طي چندين مرحله سنتز شد.

واكنش اين دي‌آمين همراه با دي‌آمينهاي تجاري 4،4- اكسي دي‌آنيلين (ODA) و همچنين متا-فنيلن دي آمين ( (m-PDAبا نسبت مولي مشخص با 1، 4، 5، 8- نفتالن تتراكربوكسيليك دي‌انيدريد منجربه تهيه كوپليمرهاي ايميدي سولفونه شده با كنترل دقيق ميزان سولفونه شدن گرديد كه با استفاده از تكنيكهاي متداول مورد شناسايي كامل قرار گرفتند. خواص فيزيكي پليمرها شامل حلاليت، پايداري حرارتي، وزن مولكولي و ظرفيت تبادل يون جهت كاربرد بعنوان غشا در پيل سوختي مورد بررسي قرار گرفت.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱