جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۴۳ شماره طرح:
طراحي و ساخت دستگاه ضربه سرعت بالا عنوان طرح:
سيد علي رضا ثابت مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۵/۱۲/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۲/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بررسي رفتار مواد و ساختارهاي مهندسي اعم از فلزي، سراميكي و يا پليمري در شرايط ضربه سرعت بالا در كنار ديگر خواص همچون خواص كششي، خمشي و فشاري از اهميت بالايي برخوردار است. ازطرفي رفتار مواد در شرايط ضربه سرعت بالا و يا به عبارتي نرخ كرنش بالا (High strain rate) بسيار متفاوت از رفتار در شرايط شبه استاتيك است. آزمونهاي ضربه سرعت بالا علاوه بركاربردهاي نظامي كه براي ارزيابي زره پوشها و پانلهاي ضد زره مورد استفاده قرار

مي گيرد، براي مطالعه رفتار سازه هاي هوايي در مقابل ضربه متاثر از برخورد پرنده و يا طوفانهاي تگرگ و در خودروها، برخورد ريز سنگها استفاده مي‌شود. متداولترين روش براي ارزيابي رفتار مواد در شرايط ضربه سرعت بالا، استفاده ازيك ابزاري كه قابليت حركت دادن يك پرتابه با وزن و سرعت مشخص و قابل كنترل و نهايتاٌ اندازه گيري كميت هايي چون سرعت برخورد، سرعت بعد از خروج پرتابه از هدف و بعضاٌ سرعت عبور پرتابه از هدف را دارا باشد.

هدف از اجراي اين پروژه طراحي، ساخت و ايجاد استعداد تجهيزاتي لازم به منظور بررسي رفتار مواد و ساختارهاي پليمري و پليمر كامپوزيت در شرايط ضربه سرعت بالا است. دستگاه آزمون ضربه سرعت بالا با قابليت ضربه با پرتابه g 1/1 با استفاده از غلاف پلاستيكي (Sabot) در حداكثر سرعتm/s 650 و حداكثر پرتابه g77/9 در قطرmm 7/8 با حداكثر سرعت m/s250 با موفقيت طراحي و ساخته شد. دستگاه، قابليت اندازه گيري سرعت اوليه برخورد پرتابه با استفاده ازيك كرونوگراف سرعت بالا و همچنين اندازه گيري سرعت پس ماند(Residual velocity) پرتابه را دارد. نتايج بدست آمده از آزمونهاي شليك آزاد (بدون قرار دهي هدف) تكرار پذيري خوب دستگاه را در طيف سرعتي مورد نظر و فشار معين گاز هليم و اذت نشان مي‌دهد. مقايسه سرعتهاي اندازه گيري شده با استفاده از صفحه پهن با سرعتهاي بدست آمده از كرنوگراف حاكي ازنزديكي نتايج در دو سيستم دارد. برخورد عمود(Normal Impact) پرتابه در سه فاصله cm50،cm 100 و cm200 از لبه لوله هدايت تا محل قرارگيري هدف مورد بررسي قرار گرفت

CD پيوست تصويربرداري از پنج آزمون ضربه سرعت بالا توسط دستگاه ضربه ساخته شده را نشان مي دهد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱