جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۷۶/۲ شماره طرح:
طراحي آميزه و تكنولوژي ساخت قطعات كامپوزيتي با كارايي بالا عنوان طرح:
محمدحسين بهشتي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۵/۳/۱۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۶/۲۸ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سال هاي زيادي است كه رزين پلي استر غيراشباع در صنايع نظامي، هوا فضا، خودروسازي و ساختمان سازي به عنوان پر مصرف ترين پليمر گرماسخت در ساخت قطعات كامپوزيتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از يكسو نياز مبرم به ساخت قطعات با دقت ابعادي بالا و كاربري روش هاي قالبگيري دقيق، و از سوي ديگر رخداد پديده جمع شدگي حجمي ناشي از كوپليمريزاسيون راديكال آزاد كه به عدم دقت ابعادي مي انجامد، پژوهشگران را واداشته تا براي اين دسته از رزينها در پي مواد كاهنده جمع شدگي حجمي باشند. در سال هاي اخير، پيشرفت فناوري هاي قالبگيري دما پايين منوط به تركيبات كاهنده جمع شدگي موثر در دما هاي پايين بوده است. مطالعات كتابخانه اي و نتايج حاصله از تجربيات آزمايشگاهي پيشين، مشخص نموده است كه براي حل اين مشكل كاربرد فناوري نانو غير قابل اجتناب است. استفاده از تركيبات نانو همراه با مواد كاهنده جمع شدگي علاوه بر موثر واقع نمودن اين آميزه ها در دما هاي پايين مانع از افت ديگر خواص و به ويژه خواص مكانيكي كه ناشي از كاهنده هاي جمع شدگي كلاسيك است مي‌گردد.

در اين گزارش كه اولين گزارش پروژه تحقيقاتي جاري و گزارش فاز مطالعاتي آن مي‌باشد، ابتدا با معرفي تركيبات كاهنده جمع شدگي و عوامل موثر برعملكرد آن ها، ديدگاهي جامع از مجموعه فعاليت هاي انجام شده تا به امروز ارائه شده است. در ادامه مكانيسم عملكرد دما پايين اين مواد كه منتج از بررسي هاي مورفولوژيكي و سينتيكي است شرح داده شده است. به منظور آشنايي با فرايند هاي دما پايين و باتوجه به مراحل بعدي اين پروژه، به معرفي فرايند قالب گيري انتقالي رزين پرداخته ايم و در پايان با ارائه مطالب مختصري در باب نانوكامپوزيتها زمينه را براي بررسي سيستم هاي متشكل از رزين پلي استر، گرما نرم هاي كاهنده جمع شدگي و نانو فيلر ها آماده ساخته ايم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱