جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۱۸ شماره طرح:
تهيه و بررسي خواص پوشش هاي پلي يورتاني به عنوان عايق الكتريكي براي سيم هاي مغناطيسي عنوان طرح:
حميد يگانه مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۱۲/۱۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۵/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ارايه روشهاي جديدي براي تهيه انواع پلي يورتانها با خواص حرارتي و الكتريكي بهبود يافته جهت كاربرد به عنوان عايق الكتريكي سطوح فلزي در اين پروژه مد نظر قرار گرفت. براي نيل به اين هدف ابتدا پيش پليمرهاي پلي يورتاني مختوم به گروههاي اپوكسي بر پايه پلي ال هاي كاپرولاكتوني در جرم هاي مولكولي متفاوت تهيه شد. سپس اين پيش پليمرها در شرايط بهينه توسط عوامل پخت متنوع شبكه ايي گرديد. دو دسته كلي عوامل پخت شامل مواد ايميدي و مواد بنزاكسازيني تهيه و مورد استفاده قرار گرفت. عوامل پخت ايميدي شامل سه نوع متفاوت بر پايه پلي (آميك اسيد) و پلي ايميد هاي گرمانرم حاوي گروههاي هيدروكسيل بوده است. از دو دسته از مواد بنزاكسازيني با جرم هاي مولكولي كم و زياد نيز به عنوان عوامل پخت استفاده گرديد. كليه مواد توسط روشهاي مرسوم اسپكتروسكپي تعيين هويت گرديد. براي تمامي پلي يورتانهاي جديد تهيه شده خواص مكانيكي، جذب آب ، مقاومت حلالي، مقاومت حرارتي و خواص عايق بودن الكتريكي بهتري نسبت به پلي يورتانهاي مرسوم مشاهده شد. ميزان بهبود خواص حرارتي و عايق بودن الكتريكي سيستم هاي ايميدي بهتر ازسيستم بنزاكسازيني بوده اما سيستم بنزاكسازيني خواص مكانيكي بهتري را نشان داده است. بررسي كلي خواص مشاهده شده تاييد كننده امكان استفاده از مواد تهيه شده جهت كاربرد به عنوان عايق هاي الكتريكي با كارايي مناسب در كلاس حرارتي 180 تا 220 درجه سانتيگراد مي باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱