جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۲۲ شماره طرح:
طراحي و ساخت دستگاه توليد غشاهاي الياف توخالي بر پايه پلي‌اترسولفون در مقياس نيمه صنعتي عنوان طرح:
جلال برزين مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۶/۲۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۸/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يكي از مهمترين كاربردهاي غشاها در پزشكي، انجام عمليات همودياليز بيماران كليوي مي‌باشد. اصلي‌ترين قسمت يك دستگاه همودياليز، بخش دياليز كننده آن، كه فرايند تصفيه خون را انجام مي‌دهد، مي‌باشد. امروزه، تقريباً تمامي دياليزكننده‌هاي مورد استفاده از غشاهاي الياف توخالي ساخته مي‌شوند.

در اين پروژه، براي اولين بار در ايران، يك مجموعه اتوماتيك براي توليد غشاهاي الياف توخالي طراحي و ساخته شده است. اين مجموعه، كه تمام اجزا آن به طور جداگانه طراحي، ساخته، و نصب شده‌اند، شامل قسمت‌هاي اصلي ذيل مي‌باشد: (1) جايگاه اصلي تجهيزات؛ (2) مخازن دوجداره محلول پليمري و مايع منعقد كننده؛ (3) جايگاه نصب مخازن؛ (4) سيستم حرارتي مخازن؛ (5) كنترل‌كننده‌هاي ديجيتالي دما؛ (6) قالب ريسنده؛ (7) دستگاه اتوماتيك جابجاكننده قالب ريسنده؛ (8) حمام انعقاد كوچك؛ (9) حمام انعقاد بزرگ؛ (10) قرقره‌هاي هادي؛ (11) سيستم جمع‌كننده الياف؛ (12) دستگاه رديف‌زن الياف؛ و (13) تابلو هاي برق.

علاوه بر اين، به موازات مراحل طراحي و ساخت مجموعه توليد غشاهاي الياف توخالي، مطالعات كاملي نيز بر روي فرايند جدايش فاز و به ويژه رفتار ترموديناميكي محلول‌هاي پليمري مورد استفاده در اين طرح (آب/ان-ان-دي‌متيل‌استاميد/پلي‌اترسولفون و آب/ان-متيل-2-پيروليدون/پلي‌اترسولفون) جهت پيش‌بيني ساختارهاي مورفولوژيكي غشاها انجام پذيرفت. در اين بخش موارد ذيل به طور دقيق مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته است: (1) تعيين پارامترهاي برهمكنش غيرحلال/حلال، حلال/پليمر، و غيرحلال/پليمر؛ (2) تعيين منحني نقاط ابري شدن سيستم سه‌تايي غيرحلال/حلال/پليمر؛ (3) تعيين منحني‌هاي باينودال و اسپينودال و نقطه بحراني با استفاده از محاسبات كامپيوتري؛ (4) تعيين ناحيه ژل شدن و شيشه‌اي شدن براي سيستم‌هاي سه‌تايي غيرحلال/حلال/پليمر؛ (5) ترسيم دياگرام‌هاي فازي سه‌تايي غيرحلال/حلال/پليمر؛ و (6) بررسي ساختار مورفولوژيكي غشاهاي ساخته شده از سيستم‌هاي سه‌تايي مورد مطالعه با استفاده از نتايج حاصل از مطالعات ترموديناميكي.

نتايج حاصل از اين طرح منجر به طراحي و ساخت يك واحد اتوماتيك توليد غشاهاي الياف توخالي با استفاده از فرايند جدايش فاز گرديد. همچنين مطالعات ترموديناميكي و مورفولوژيكي انجام گرفته دانش فني لازم جهت تعيين ساختار مناسب غشاهاي همودياليز با استفاده از فرايند جدايش فاز را فراهم نمود. نتايج حاصل، زمينه لازم را جهت توليد صنعتي غشاهاي همودياليز در كشور فراهم مي‌نمايد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱