جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۸۵ شماره طرح:
بررسي تركيبات موجود در اسانس برخي از گياهان ايران عنوان طرح:
كتايون جاويدنيا مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۱۰/۱۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

گياهان منبعي عظيم از تركيبات موثر مي باشند و اسانس ها بعنوان تركيبات فرار موجود در گياهان بدليل مصارف صنعتي و درماني بطور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند. اسانس گياهان در صنايع دارويي، عطرسازي و بهداشتي كاربرد بسيار دارند [1-3].

استاندارد كردن اسانسها به لحاظ ميزان اسانس و تركيبات متشكله آن نقش بسزايي در صادرات آنها دارد و علاوه بر آن ارزيابي هاي بعمل آمده مي تواند در صنايع داخلي عطرسازي، آرايشي و غذايي مورد استفاده قرار گيرد و اين هدف قابل دستيابي نخواهد بود مگر با شناسايي تركيبات موجود در اسانسها و استاندارد كردن آنها. به دليل پوشش

گياهي متنوع موجود در مناطق مختلف ايران از جمله مناطق كوهستاني البرز و زاگرس كه در زمره رويشگاه هاي مهم گياهان بومي كشورمان مي باشند و اينكه هنوز بسياري از گياهان ايران به لحالظ ميزان اسانس و تركيبات موجود در آن مورد مطالعه قرار نگرفته اند، تحقيق در خصوص تركيبات اسانسي گياهان يكي از اولويت هاي مهم پژوهشي كشور مي باشد [4].

در اين تحقيق گياهان متعددي از مناطق مختلف ايران به لحاظ تركيبات اسانسي مورد ارزيابي قرار گرفته اند و نتايج حاصل از تحقيقات مي تواند در راستاي كاربرد صنعتي و دارويي اسانسها مورد بهره برداري قرار گيرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱