جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۶۴/۴۳ شماره طرح:
مدلسازي ترانزيستورها و طراحي بهينه مدارات ديجيتال عنوان طرح:
علي افضلي كوشا مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۶/۲/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۶/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۶/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين پژوهش كاهش توان مصرفي سيستم‌هاي الكترونيكي در سطوح مختلف طراحي مد نظر بوده است. در قسمت اوّل، روشي جهت كاهش لختي در ارتباطات درون يك شبكه روي تراشه (Network on Chip) ارائه مي‌گردد. اين روش كه دو كيفيت سرويس نرخ تضمين شده (Guaranteed Throughput) يا GT و بهترين تلاش (Best Effort) يا BE را پشتيباني مي‌كند، برمبناي تقسيم يك لينك پهن به دو لينك با عرض كمتر پايه‌گذاري شده است. علاوه بر آن، براي حل مشكل همزمان‌سازي و نويز هم شنوايي از رمزگذاري 1-of-4 براي لينك‌ها استفاده گرديده است. به كارگيري اين روش در يك NoC ميزان لختي بسته‌هاي BE و GT را تا حد قابل توجهي كاهش داده است. علاوه بر آن به كارگيري رمزگذاري 1-of-4 پهناي باند لينك‌ها را افزايش و توان مصرفي را كاهش داده است. در قسمت دوّم، دو روش ارتباط سريال براي اتصالات روي تراشه (On-Chip Interconnection) پيشنهاد شده است. در اين دو روش، در فرستنده و گيرنده، كلاك به وسيله دو نوسان ساز مستقل توليد مي‌شود. اين دو نوسان ساز كاملاً شبيه به هم طراحي مي‌شوند ولي در عمل ممكن است مقداري اختلاف فركانس داشته باشند. در روش اول از يك سيگنال استرب (Strobe) استفاده مي‌شود كه با هر فريم از داده فقط يك بار سطح آن عوض مي‌شود. در روش دوم سيگنال استرب با سيگنال داده درهم ادغام شده است و فقط يك خط از فرستنده به گيرنده وجود دارد و اطلاعات داده و كنترل از طريق همين خط مبادله مي‌شود. كاهش ميزان كليدزني در روش اول و كاهش پيچيدگي اتصالات در روش دوم منجر به كاهش توان مصرفي در ارتباط بين دو بلوك شده است.

در قسمت سوّم، يك روش مديريت توان براساس موجك (Wavelet) پيشنهاد مي‌گردد. در اين روش، منبع باركاري (Workload Source) يا به عبارت ديگر تقاضاكننده سرويس (Service Requester) توسط يك سري زماني غيرايستا (Non-stationary) مدل مي‌شود. اين سري توسط موجك Non-decimated Haar به عنوان پايه‌اش نمايش داده مي‌شود. روش پيشنهادي، توانايي حداقل كردن انرژي مصرفي را تحت محدوديت‌هاي سرعتي مختلف دارد. براي تعيين دقت مدل، الگوريتم به داده‌هاي به دست آمده از ديسك‌هاي سخت كامپيوتر اعمال شد. نتايج پيش‌بيني داراي دقت بيش از 95% مي‌باشد. در قسمت چهارم، يك ساختار توان پائين كه BZ-FAD (عبور از صفر، وارد كردن مستقيم A: Bypass Zero, Feed A Directly) براي ضرب‌كننده‌هاي انتقال-و-جمع (Shift-and-Add) پيشنهاد مي‌گردد. اين معماري به طور قابل ملاحظه‌اي فعاليت كليدزني ضرب‌كننده‌هاي مرسوم را پائين مي‌آورد. تغييرات اعمال شده به ضرب‌كننده كه A را با B ضرب مي‌كند شامل حذف انتقال در ثبات وارد كردن مستقيم A به جمع‌كننده، گذر از جمع‌كننده هرگاه كه ممكن باشد، استفاده از يك شمارندة حلقه‌اي (Ring) به جاي يك ضرب‌كننده دودويي، و حذف انتقال حاصلضرب جزيي (Partial Product) مي‌شود. اين معماري از يك شمارنده حلقه‌اي توان پائين پيشنهاد شده در اين كار استفاده مي‌نمايد. براي نشان دادن كارآيي معماري، ما فعاليت‌هاي كليدزني معماري پيشنهادي را با معماري مرسوم ضرب‌كننده انتقال-و-جمع مقايسه كرده‌ايم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱