جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۱۰۳/۳۲ شماره طرح:
پترولوژي، ديناميك و مكانيسم جايگيري كمپلكس گرانيتوئيدي ملاير با استفاده از انيزوتروپي مغناطيس‌شدگي عنوان طرح:
ولي الله ولي زاده مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۳/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۵/۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مجموعه ملاير درون سنگ‌هاي دگرگوني ناحيه‌اي زون سنندج-سيرجان شامل اسليت، فيليت و شيست كه به فيليت‌هاي همدان معروف است جايگيري كرده‌اند. مجموعه نفوذي ملاير كه در بخش شمالي زون ياد شده قرار دارد توده‌اي است با شكلي كشيده و كالكوآلكالن با تركيب متنوع متشكل از آلكالي گرانيت، سينوگرانيت، مونزوگرانيت، گرانوديوريت تا توناليت بوده و كه توده‌هاي بسيار كوچكي از گابرو و ديوريت نيز در آن ديده مي‌شود. اين توده‌ها غالباً در درون خود داراي آنكلاوهاي ماگمايي و متاسديمنتاري بيضوي شكل هستند. از نظر بافتي متوسط تا درشت دانه بوده، رنگ آن‌ها لوكوكراتيك تا مزوكراتيك و به صورت محلي دگرشكلي را متحمل شده‌اند. با توجه به روابط صحرايي به نظر مي‌رسد كه به صورت همزمان با تكتونيك جايگيري كرده‌اند. داده‌هاي سن‌سنجي اورانيوم-سرب زيركن نشان دهنده‌ي تبلور آن‌ها در ژوراسيك مياني است. از نظر شيميايي با گستره‌ي تركيبي وسيعي از سيليس (35/77 تا 28/58)، آلومينيوم (4/24 تا 4/12)، عناصر آلكالي (2/11 تا 7/1) و مقدار 22/2 تا 88/0 براي نسبت A/CNK مشخص مي‌شوند. تفاوت ژئوشيمي سنگ‌ها احتمالاً به دليل تنوع در منشاء آن‌هاست. الگوي پراكندگي عناصر كمياب ناسازگار مجموعه‌ي ملاير با آنومالي منفي باريم، نيوبيم، استرانسيم، فسفر و تيتانيم و همچنين آنومالي مثبت توريم، زيركونيم و لانتيانيم همراه است. آنومالي مثبت توريم، زيركونيم و لانتيانيم نشان‌دهنده‌ي منشاء پوسته‌ي بالاي سنگ‌هاست. نسبت‌هاي ايزوتوپي 87Sr/86Sr و 143Nd/144Nd به ترتيب داراي مقادير 70979/0 تا 7108/0 و 52231/0 تا 52245/0 است كه منشاء پوسته‌اي را مورد تائيد قرار مي‌دهد. ژئوترموبارومتري با روش‌هاي مختلف فشار 5/3 تا 6/2 و دماي 700 تا 630 درجه‌ي سانتيگراد را براي شرايط تبلور ماگما پيشنهاد مي‌دهد. تركيب بيوتيت مويد سري ايلمنيتي و پرآلومين بودن ماگماي مولد سنگ‌ها و شرابط احيايي است. انيزوتروپي پايين سنگ‌ها ( μSI706-4) و آناليزهاي ميدان قوي مغناطيسي (HFA) بيانگر غالب بودن كاني‌هاي پارامگنتيت (مانند بيوتيت و آمفيبول) است. فابريك مغناطيسي گرانيت‌ها اغلب به صورت پخ يا پهن شده است. الگوي لينه‌اسيون‌ها و فولياسيون‌هاي مغناطيسي ملاير يك الگوي ژئوديناميكي صعود دياپيري را براي ماگما پيشنهاد مي‌دهد. از نظر مواد معدني اين سنگ‌ها پتانسيل قابل ذكري نداشته و جزو پلوتون‌هاي نازا محسوب مي‌شوند. در نهايت مي‌توان گفت كه اين سنگ‌هاي نفوذي بقاياي يك قوس آتش‌فشاني اوليه هستند كه به دليل نرخ كم فرورانش پوسته‌ي نئوتتيس به زير خرده‌قاره‌ي ايران زمين توسعه كمي يافته‌اند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱