جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۱۳/۸۶۰۳۳ شماره طرح:
تركيبات آريل پلاتين حاوي ليگاندهاي بي فسفيني بويژه 1و′1-بيس(دي فنيل فسفينو)فروسن عنوان طرح:
سيد مسعود نبوي زاده مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۸/۲۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۸/۲۳ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۴/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كمپلكس دو هسته اي [Pt2Me2(ppy)2(μ-dppf)] (كمپلكس شماره 1) كه در آن ppy ليگاند 2-فنيل پيريدين و dppf ليگاند 1و′1- بيس(دي فنيل فسفينو)فروسن ميباشد، بر اثر واكنش[PtMe(SMe2)(ppy)] با 5/0 اكي والان dppf در دماي اتاق سنتز شد. واكنش اين كمپلكس با متيل يديد كمپلكس [Pt2I2Me4(ppy)2(μ-dppf)] (كمپلكس شماره 3) را مي دهد. واكنش كمپلكس 1 با متيل يديد با استفاده از اسپكتروسكوپي 1H NMR در دماي اتاق و 31P NMR در دماي پائين به طور كامل بررسي گرديد و بر اساس اطلاعات بدست آمده يك مكانيسم پيشنهادي براي تبديل 1 به 3 ارائه شد. كمپلكس تك هسته اي [PtMe(PPh3)(ppy)] (كمپلكس A) نيز بر اثر واكنش [PtMe(SMe2)(ppy)] با يك اكي والان PPh3 در دماي اتاق و حلال استون سنتز شد. بر اثر واكنش اين كمپلكس با متيل يديد، كمپلكس جديد [PtMe2I(PPh3)(ppy)] (كمپلكس C) بدست آمد. تمامي كمپلكسها از طريق تكنيك (1H, 31P , 195Pt) NMR و آناليز عنصري شناسائي شده اند. سينتيك و مكانيسم واكنش كمپلكس A با MeI با استفاده از اسپكتروسكوپي UV-Vis در دماهاي 25 و 30 درجه سانتيگراد مطالعه شد و اطلاعات بدست آمده با اطلاعات مربوط به واكنش كمپلكس [Pt2Me2(ppy)2(μ-dppf)] (كمپلكس 1) با MeI مقايسه گرديد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱