جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۲۳/۸ شماره طرح:
طراحي و ساخت پروب الكتريكي دوبل 16 كاناله براي اندازه گيري پارامترهاي توكامك IR-T1 در لبه پلاسما عنوان طرح:
محمود قرآن نويس مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۳/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۱/۱۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

براي بدست آوردن پارامترهاي لبه پلاسما، دو مدار الكترونيكي و چهار پروب لانگمور تكي طراحي و در توكامك IR-T1 قرار داده شد. با استفاده از مدار الكترونيكي اول و بدون اعمال ولتاژ به پينها، ولتاژ شناور و سپس با اعمال ولتاژ DC منفي به آنها جريان اشباع يوني اندازه گيري شد. در مرحلة بعد با استفاده از مدار الكترونيكي دوم يعني اعمال يك ولتاژ سوئيپ، منحني مشخصه و بنابراين دماي الكترون بدست آمد. با استفاده از يك سيستم Movable (كه براي اولين بار در توكامك IR-T1 بكار مي رود) و با متحرك ساختن مجموعة پروبها تغييرات شعاعي پارامترهاي ذكر شده در بالا بدست آمد. سپس با مقايسه اين داده ها و آنايز آنها بعضي ويژگيهاي لبة پلاسما مورد بررسي قرار گرفت.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱