جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۵۴ شماره طرح:
پايدارسازي آنزيم‌هاي مورد استفاده در صنعت و پزشكي توسط استفاده از اسموليت‌ها عنوان طرح:
علي اكبر موسوي موحدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۳/۱۲/۱۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۴/۱۲/۲۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اثر پلي اُل‌هاي سوربيتول، گليسرل، مانيتول، گزيتول، آدنونيتول روي آنزيم‌هاي ليزوزيم و ريبونوكلئاز A و pH هاي مختلف مورد مطالعه پايداري آنزيمي قرار گرفته است. نتايج نشان داده است كه پلي اُل‌هاي مذكور براي آنزيم‌هاي نامبرده تعادل بسوي ملكولهاي طبيعي سوق داده شده است و مولكولهاي طبيعي حفظ و افزايش مي‌يابد و پلي اُل‌ها بعنوان پايدار كننده سازگار با آنزيم‌هاي فوق عمل مي‌نمايد. انرژي آزاد دناتوره شدن آنزيم‌هاي مذكور در مقابل گوانيدين هيدروكلريد در مجاورت پلي اُل‌هاي فوق در pH هاي مختلف اندازه‌گيري شد و نتايج نشان داد كه پلي اُل‌هاي فوق بيشتر حالت ناپايدار آنزيمي (pH=1.9) را پايدار نموده اما در pH=7 سيستم پايدار مي‌ماند. اثر پلي اُل‌هاي تري هالوز و مالتوز روي آلبومين سرم انساني به روش كانداكتومتري براي اندازه‌گيري درجه حرارت ترانزسيون شيشه‌اي شدن (Tg) مورد مطالعه قرار گرفت و مالتوز موجب زودتر شيشه‌اي شدن در مجاورت آلبومين سرم انساني نسبت به تري هالوز مي‌شود. بدين معني كه پايدار كننده و حفاظت كننده بهتري براي آلبومين سرم انساني مي‌تواند باشد.

آنزيم ريبونوكلئاز A توسط غلظت پائين سديم دو دسيل سولفات (SDS) در نقطه pKa سديم دو دسيل سولفات پايدارسازي شد و افزايش پايداري براي پروتئين آلفا-لاكتال بومين توسط يون‌هاي مس حاصل گرديد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱