جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۱۶ شماره طرح:
طراحي و فرمولاسيون ماكروكپسولهاي حاوي اسانس نعناء با رهايش كنترل شده عنوان طرح:
حسن رفعتي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۷/۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۱/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

امروزه در صنايع داروسازي دنيا طراحي سيستمهاي كنترل رهايش بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. اين سيستمها در درمان بيماريهاي خاصي مثل سندروم روده تحريك پذير اهميت مضاعف پيدا مي كنند. سيستمهاي ذره اي با توان رهايش كنترل شده ماده موثره در مقايسه با اشكال متداول خوراكي مزاياي متعددي را ارائه مي نمايند. در اين گزارش روشي جديد براي تهيه ماكروكپسولهاي حاوي اسانس نعناء با رهايش تاخيري پيشنهاد گرديده است. در مرحله نخست و با مطالعات غربالگري، فاكتورهاي موثر در فرآيند ميكروانكپسولاسيون شناسايي شدند. سپس مطالعات طبقه بندي شده طراحي و فرمولاسيون ماكروكپسولهاي حاوي اسانس نعناء و تاثير متغيرهاي مختلف بر روي ويژگيهاي ماكروكپسولها شامل ميزان اسانس بارگذاري شده و بازدهي فرآيند با استفاده از تكنيكهاي آماري بررسي شد. بر اين اساس تاثير نسبت حجم اسانس به آب در امولسيون، غلظت پليمر و غلظت اسيد بر بارگذاري و بازدهي ميكروانكپسولاسيون با استفاده از طراحي فاكتوريال دو سطحي با چهار نقطه مركزي انجام و نقاط بهينه اين متغيرها با توجه به پاسخهاي مورد نظر پيشنهاد گرديد. اين مطالعات ضمن نشان دادن توان بالاي روشهاي آماري طراحي آزمون در بهينه كردن فرمولاسيون پيشنهادي، نشان مي دهد كه فاكتورهاي متغيير تعيين كننده در ميزان بارگذاري اسانس و بازدهي فرآيند تعيين شده و رسيدن به شرايط بهينه با تنظيم دقيق دامنه اين متغييرها امكان پذير است. اثر ديگر افزودني هاي دارويي شامل پلاستي سايزر براي بهبود فرايند و مطالعات آزاد سازي در بخش بعدي اين تحقيق انجام گرديد. مطالعات انجام يافته با استفاده از پارامتر شاخصه مطلوبيت بخوبي ما را در رسيدن به نقطه اپتيمم با حداقل نياز به روشهاي تجربي هدايت نمود. نتايج اين پروژه، ما را قادر به دست يابي به شناخت عوامل موثر در فرمولاسيون ماكروكپسول كنترل رهايش با استفاده از تكنيك ابداعي نمود. استفاده از دانش بدست آمده و تكنيكهاي آماري جديد همراه با تامين دستگاههاي نيمه صنعتي به منظور انجام فرمولاسيونهاي تحقيقاتي در مقياسهاي فراآزمايشگاهي براي ادامه پروژه پيشنهاد مي شود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱