جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۵۳ شماره طرح:
پايداري معادلات تابعي به مفهوم هايرز-الام-راسياس عنوان طرح:
محمد صال مصلحيان مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۱۲/۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۱/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پايداري معادلات تابعي اساسا" به اين سؤال مربوط است كه چه موقع براي يك تابع f كه به طور تقريبي در معادله تابعي صدق مي كند، جواب دقيقي از كه نزديك f باشد پيدا مي شود. اگر چنين جوابي موجود باشد، مي گوييم پايدار است. اگر f جواب دقيق معادله باشد آنگاه را ابرپايدار مي ناميم.

مسأله پايداري داراي كاربردهاي متنوع در مطالعات اقتصادي و اجتماعي است. همچنين در آناليز غيرخطي و نظريه تقريب داراي اهميت است. با اين حال در اين تحقيق به مباني نظري در راستاي توليد علم و گسترش مرزهاي آن پرداخته شده است.

هدف اين طرح بررسي دقيق مسايل متعدد پايداري در معادلات تابعي مختلف و بدست آوردن نتايج جديد با استفاده از روش مستقيم يعني روش هايرز-الام-راسياس است.

همچنين پايداري همريختيها (Homomorphisms) و انواع اشتقاقها (Derivations) و ديگر نگاشتها روي جبرهاي باناخ، ساختارهاي سه تايي (Ternary Structures) از جمله حلقه هاي سه تايي C* (Ternary C*-Rings) از اهميت خاص برخوردار است. به علاوه ابر پايداري نگاشتها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱