جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۵۳/۱۹ شماره طرح:
سنتز و شناسايي بعضي كمپلكسهاي فلزات عنوان طرح:
فرزين مرندي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۱۲/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۱/۱۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ليگاندهاي تري‌آزيني با استخلافات متفاوت، ليگاندهاي زيادي را شامل مي‌شود كه به طرق مختلف قابليت كوئوردينه شدن به مراكز فلزي را دارد. اخيرا، تحقيقات گسترده‌ي روي كمپلكس‌هاي فلزي مختلف با اين نوع ليگاندها انجام شده است. در مورد مشتقات خاصي از از اين ليگاندها، مخصوصا ليگاندهاي 1،2،4-تري آزيني با استخلافات متفاوت، گزارشات اندكي در منابع علمي است. در اين كار پژوهشي سنتز و شناسايي بعضي از كمپلكسهاي فلزات اصلي ليگاندهاي 1،2،4-تري آزيني با تكنيكهاي معمول اسپكتروسكوپي و آناليز عنصري انجام شده است. از بين تركيبات سنتز شده، تك‌كريستالهاي هشت تا از نمونه‌هاي سنتزي، قابل تهيه و جداسازي شد. با آناليز توسط پراش پرتو-X، علاوه بر مشخص شدن توپولوژي كوئورديناسيون در كمپلكس‌ها، نقش برهم‌كنش‌هاي بين‌مولكولي جهت‌دار كه در تشكيل ابرمولكولها نقش دارند، مورد بررسي قرار گرفته است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱