جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۳۳/۰۸ شماره طرح:
قابليت اعتماد و شاخصهاي كارايي فرايند عنوان طرح:
ماشاء الله ماشين چي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۳/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۳/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بديهي است كه در بررسي قابليت اعتماد سيستمها و اندازه گيري ميزان كارايي فرايندها ، در

دنياي واقعي كه پديده هاي فازي (نادقيق ) جز ء لاينفك آنها هستند ، استفاده از منطق فازي

بسياري از محدوديتهاي فعلي را بر طرف مي سازد. هدف طرح ارائ ه ي روشهاي كابردي تر ، نسبت

به روشهاي سنتي در خصوص برآورد طول عمر يك سيستم و اندازه گيري ميزان كارايي فرايند

مي باشد كه نتايج و روابط بدست آمده ، در تمامي سيستمهاي فرايند و كارخانجات توليدي و

حتي سازمانها قابل پياده سازي و اجراء مي باشند.

در ابتدا، به بيان مفاهيم حدود مشخصه ي فني و شاخصهاي كارايي به عنوان يكي از ابزار

سنجش ميزان كارايي يك فرايند توليدي مي پردازيم، چراكه در طول اين نوشتار با اين مفاهيم سر

و كار خواهيم داشت. سپس شاخصهاي كارايي فرايند فازي را در حالتي كه حدود مشخصه ي فني

اعداد فازي مثلثي م يباشند، معرفي مي كنيم. همچنين اشاره اي به فاصله اطمينان در سطح

100 و نيز آزمون فرضيه ها در خصوص شاخصهاي كارايي فرايند معمولي و نيز فازي (1−α ) %

شده است. همچنين در اين طرح سعي شده است تا روش سنتي برآورد طول عمر يك سيستم، به

برآورد فازي تعميم داده شود تا علاوه بر افزايش انعطاف پذيري، در همه سيستمها جوابگو بوده و

كارايي بيشتري نسبت به روش سنتي داشته باشد. در انتها، مروري مختصر بر مباحث ديگر مرتبط

با شاخصهاي كارايي فرايند خواهيم داشت. شايان ذكر است كه نتايج و روابط بدست آمده، در

تمامي سيستمهاي فرايند و كارخانجات توليدي و حتي سازمانها قابل پياده سازي و اجراء مي باشند

و از آنجايي كه در بعضي از مواقع تشخيص حدود مشخصه ي فني يك فرايند توليدي مي تواند

همراه با ابهام باشد، شاخصهاي كارايي فرايند نيز در محيطهاي صنعتي كاربرد خواهند داشت


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱