جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۵۹ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات بيولوزيك انالوگهاي سلكوكسيب و روفكوكسيب به عنوان مهاركننده هاي اختصاصي سيكلواكسيژناز-2 ، جايگزيني فارماكوفور سولفوناميد با بيوايزواستر حلقه تترازول عنوان طرح:
محسن اميني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۱۲/۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۱/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در كوشش براي تهيه مهار كننده هاي محلول در اب انزيم سيكلواكسيژناز 2 انالوگهاي رقكوكسيب و سلكوكسيب سنتز شده و فعاليت ضد التهابي انها مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين سري گروهاي سولفاناميدي و سولفونيل متيل در ساختمان سلكوكسيب و رفكوكسيب بوسيله گروه فارماكوفور تترازول جانشين گرديدند.

مطالعات مدل سازي ملكولي نشان داد كه حلقه تترازول در عمق پاكت دوم در انزيم سيكلواكسيژناز 2 انساني قرار گرفته بطوريكه تحت تاثيرشارژ الكتريكي ارژنين 513 انزيم قرار ميگيرد. اين انالوگها همچنين از نظر اثر مهاري بر انزيم سيكلواكسيژناز 2 مورد ارزيابي قرار گرفتند. حلاليت انها در محيط هاي ابي بررسي واثرات ضد التهابي انها در مطالعات درون تن ارزيابي گرديد.

تعدادي از مهاركنندهاي انتخابي انزيم سيكلواكسيژناز 2 با ساختار دي اريل ايزوكسازول با استفاده از كاتاليزور پالاديم و همچنين تعدادي از مشتقات دي اريل تيوفن سنتز گرديدند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱