جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۶۳/۲۲ شماره طرح:
طراحي، سنتز و بررسي اثرات فارماكولوژيك مشتقات جديد 1- آريل -5- (4-متيل سولفونيل فنيل) -2- تيوالكيل ايميدازول بعنوان مهار كنندگان اختصاصي آنزيم سيكلواكسيژناز -2 عنوان طرح:
لطيفه نويد پور مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۳/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۳/۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

آنزيم سيكلواكسيژناز از جمله آنزيمهايي است كه نقش مهمي درروند التهاب ايفا مي كند. اين آنزيم داراي دو ايزوفرم مي باشد؛ سيكلواكسيژناز-1 (COX-1) يك آنزيم constitutive بوده و در بافتهاي متنوعي مانند سلولهاي گوارش، پلاكت و كليه يافت مي شود. در مقابل آنزيم سيكلواكسيژناز-2 (COX-2) يك آنزيم قابل القاء بوده و عمدتا در سلولهاي التهابي چون مونوسيتها و ماكروفاژ توليد مي شود و بدين ترتيب داروهايي كه آنزيم سيكلواكسيژناز-2 را بطور رختصاصي مهار مي كنند و اثري بر سيكلواكسيژناز-1 ندارند، بعنوان تركيبات ضد التهاب و ضد دردي مطرح هستند كه عوارض گوارشي كمتري در مقايسه با NSAID هاي كلاسيك از خود نشان مي دهند.

خانواده جديدي از 1و5-دي آريل ايميدازول ها و 4و5-دي آريل-1و2و4-تريازول، حاوي استخلاف هاي تيو و الكيل تيو (تيو، متيل تيو و اتيل تيو) بعنوان مهاركنندگان آنزيم سيكلواكسيژناز-2 طراحي و سنتز گرديده اند و اثر مهاري دي آريل ايميدازولها بر روي آنزيم COX-1 و COX-2 مورد بررسي قرار گرفت و در بين تركيبات بررسي شده، تركيب -(4- بروموفنيل) -5- (4- متيل سولفونيل فنيل) -2- متيل تيو ايميدازول (g7) بهترين اثر مهاري و اختصاصيت را از خود نشان داد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱