جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۰۶ شماره طرح:
دو گاني AdS/CFT و شكست ابرتقارن از طريق شار عنوان طرح:
علي ايمانپور مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۵/۱۲/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۵/۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مطالعه D-brane ها در زمينه ميدانهاي ابرگرانش اطلاعات غيراختلالي مهمي را در بر دارد. در اينجا ما ميدان زمينه اي را بررسي ميكنيم كه داراي انرژي-مومنتوم صفر باشد و بنابراين فضا-زمان تخت جواب معادلات ميدان ميباشد. با اينهمه ميدان زمينه ديناميك D-brane ها را از طريق كنش Chern-Simons متاثر ميكند. با استفاده از نسخه Myers ما اين كنش را بدست آورده ايم. بعلاوه نشان داده شده است كه كنش كل را ميتوان ابرمتقارن كرد. اين كار با استفاده از خواص ابربارهاي باقيمانده در ميدان زمينه انجام شده است. در اين گزارش ميخواهيم به بررسي بيشتر و ارتباط اين مدل و مدل N=1/2 سايبرگ بپردازيم. بدين منظورابتدا مدل N=4 SYM را در نظر ميگيريم و با استفاده از ضرب ستاره Nonanticommutative آنرا تغيير (deform) ميدهيم. مشاهده جالب اين است كه با اين تغيير وضرب ستاره ميتوان جملات Myers را بدست آورد. ما ادعا خواهيم كردكه اين مدل ديناميك D3-brane ها را در ميدان زمينه مورد بحث بدرستي توصيف مي كند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱