جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۰۷۰ شماره طرح:
استفاده از مشتقات دي آزوئه كتكول و گوآياكول عنوان طرح:
كمال الدين حق بين مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۴/۷/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۲/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

دستآوردهاي طرح

• ايجاد همكاري پژوهشي موثر تيمي بين پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنآوري و پژوهشكده صنايع رنگ ايران

• تكميل بررسي مطالعات شيمي مشتقات آزو كاتكول و گوآياكل

• بررسي قابليت بكارگيري مشتقات آزو كاتكول و گوآياكل جهت رنگريزي الياف طبيعي و سنتزي

• چاپ دو مقاله بين المللي از نتايج جمع آوري شده از مراحل مختلف اجراي طرح


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱