جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۸۳/۲۸ شماره طرح:
سنتز وبررسي اثرات ضد ميكروبي مشتقات جديد 2- -Nاكسو و 2- اكسي ايمينو -2- فنيل اتيل گتي فلوكساسين در شرايط In vitro عنوان طرح:
عليرضا فرومدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۵/۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

گتي فلوكساسين، يك فلوروكينولون وسيع الطيف جديد متعلق به نسل چهارم كينولونها مي باشد كه در مقايسه با ساير كينولونها مانند سيپروفلوكساسين داراي اثرات بهتري بر باكتريهاي گرم مثبت و بي هوازي مي باشد. اگر چه اين دارو به علت ايجاد خاصيت پايين آورندگي قند خون شديد از بازار دارويي كنار گذاشته شده است ولي تحقيقات براي يافتن مشتقات جديدي از آن كه بخوبي تحمل شده و محدوديت هاي داروي قبلي را نداشته باشد ادامه دارد.تحقيقات مختلف نشان داده است كه مهار DNA ژيراز و نفوذ به داخل سلول باكتري به ميزان زيادي وابسته به استخلاف C-7 مي باشد. علاوه بر اين يكي از موقعيت هايي كه مي توان در آن استخلافاي حجيم قرار داد همين موقعيت 7 مي باشد.

در ادامه تحقيقات قبلي براي يافتن تركيب كينولون جديد، در اين پروژه سنتز و بررسي اثرات ضد ميكروبي مشتقات گتي فلوكساسين كه داراي استخلاف N – (2- اكسو – 2- فنيل اتيل ) و N – (2- اكسي ايمنو – 2- فنيل اتيل ) بر حلقه پيپرازين در موقعيت 7 مي باشند گزارش شده و اثرات ضد باكتري آنها بر باكتري گرم مثبت و گرم منفي تعيين شده است.

گتي فلوكساسين، يك فلوروكينولون وسيع الطيف جديد متعلق به نسل چهارم كينولونها مي باشد كه در مقايسه با ساير كينولونها مانند سيپروفلوكساسين داراي اثرات بهتري بر باكتريهاي گرم مثبت و بي هوازي مي باشد. اگر چه اين دارو به علت ايجاد خاصيت پايين آورندگي قند خون شديد از بازار دارويي كنار گذاشته شده است ولي تحقيقات براي يافتن مشتقات جديدي از آن كه بخوبي تحمل شده و محدوديت هاي داروي قبلي را نداشته باشد ادامه دارد.تحقيقات مختلف نشان داده است كه مهار DNA ژيراز و نفوذ به داخل سلول باكتري به ميزان زيادي وابسته به استخلاف C-7 مي باشد. علاوه بر اين يكي از موقعيت هايي كه مي توان در آن استخلافاي حجيم قرار داد همين موقعيت 7 مي باشد.

در ادامه تحقيقات قبلي براي يافتن تركيب كينولون جديد، در اين پروژه سنتز و بررسي اثرات ضد ميكروبي مشتقات گتي فلوكساسين كه داراي استخلاف N – (2- اكسو – 2- فنيل اتيل ) و N – (2- اكسي ايمنو – 2- فنيل اتيل ) بر حلقه پيپرازين در موقعيت 7 مي باشند گزارش شده و اثرات ضد باكتري آنها بر باكتري گرم مثبت و گرم منفي تعيين شده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱