جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۲۳/۴۴ شماره طرح:
بررسي خصوصيات بنيادي نانو مواد، خصوصيات بنيادي نانو كلاسترها و نانو پودرهاي فلزي، انرژي پيوندي دروني، ناپايداري پيوندهاي سطحي، اكتيويته، قابليت واكنش و قابليت اگلومريشن عنوان طرح:
بابك شكري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۷/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۵/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

چكيده:

دانش بنيادين خصوصيات نانو مواد نه تنها به درك رفتا ر مواد در اندازه هاي كوچك كمك مي كند،

بلكه در اندازه گيريها و طراحي مواد نو با كاراي هاي بيشتر ما را ياري مي كند . در بين اين خصوصيات

بنيادين نيروي پيوندي قادر به بيان بيشتر رفتار مواد در شرايط مختلف مي باشد . ما در اين تحقيق

خصوصيات بنيادين مواد را با روش نا نوترموديناميكي به دو روش تاثير اندازه ذرات بر روي انرژي

پيوندي دروني و تاثير اندازه ذرات بر روي انرژي پيوندي سطحي (لايه بيروني) بررسي خواهيم كرد .

انجام خواهد گرفت و در مورد فلز Ag و W ،Ga ،Al نتايج مدل سازي و تحليل داده ها براي 4 فلز

نتايج با داده هاي اندازه گيري شده مطابقت و تحليل خواهد شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱