جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۹۰۰۰۰۶۲۵ شماره طرح:
اثرات جذب ميان باندي در پاسخ نوري نانوذره هاي فلزي عنوان طرح:
توكل پاكيزه مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۹۰/۲/۲۴ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۸/۶ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۸/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اين طرح پژوهشي شامل سه مرحله براي بررسي اثر جذب ميان باندي برروي تشديد پلاسمون ها و در نتيجه خواص نوري نانو ذره هاي فلزي مي شود. در مرحله اول تئوري مسئله بر اساس نظريه تقريب الكتريسيته شبه ساكن مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاحات لازم انجام مي گيرد. پس از انتخاب گزينه هاي مناسب از نظر جنس فلز، ابعاد و هندسه، در مرحله دوم از يك روش حل عددي ( اجزاء محدود حوزه زمان پاشنده) براي محاسبات پاسخ ها و ويژگي هاي نوري از روي معادلات ماكسول استفاده مي شود. نتايج بدست آمده از اين مراحل، در مرحله سوم با نتايج آزمايشگاهي قياس مي شوند. اندازه گيري هاي پراكنش و جذب نوري برروي چندين نمونه قابل ساخت به كمك تكنيك نانوليتوگرافي مورد نظر هستند كه در پروسه همكاري علمي و تحقيقاتي با دانشگاه صنعتي چالمرز-سوئد انجام مي گيرند. نتايج بدست آمده در سه مرحله بعد از پردازش و مطالعه اثر پارامترهاي مختلف، قابل ارائه در مجامع علمي بين المللي و چاپ خواهد بود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱