جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۳۱۵۹ شماره طرح:
بهينه سازيهاي آگاه به نوسان پروسه ساخت در تراشه هاي چندپردازنده اي عنوان طرح:
مازيار گودرزي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۹۰/۱۱/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۸/۶ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۸/۶ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پيشرو بودن در زمينه ادوات ميكروالكترونيك بعنوان يكي از اهداف پژوهشي مهم صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران ذكر شده است. با رسيدن فرآيندهاي ساخت ادوات ميكروالكترونيك به ابعاد نانومتري، مشكلات جديدي پيش روي اين صنعت قرار گرفته است كه نيازمند روشهاي نويني براي مرتفع ساختن آنها و بهينه سازي مي باشند. اين طرح پژوهشي به مساله «نوسان در فرآيند ساخت» مي پردازد و هدف آن بهبود Yield و درنتيجه كاهش هزينه و مصرف انرژي سيستمهاي ميكروالكترونيك بصورت چند پردازنده روي تراشه (MPSoC) است.

با نزديك شدن به ابعاد اتمي و نانومتري، نوسانات در فرايند ساخت نيمه‌هاديها (Process Variation) به يكي از بزرگترين مشكلات فراروي اين صنعت براي مجتمع‌سازي هرچه بيشتر تبديل شده است. برخي از دلايل اصلي اين نوسانات نزديك شدن به ابعاد اتمي، نياز به ايجاد نقشهايي كوچكتر از طول موج اشعه‌هاي مورد استفاده براي حك آنها در پروسه ساخت، و تغييرات آماري در تعداد اتمهاي Dopant در كانال ترانزيستور هستند كه ماهيتي فيزيكي دارند و عليرغم تلاش مهندسان به نظر مي‌رسد رفع كامل آنها مقدور نيست. درنتيجه لازم است راهكارهايي در سطوح مختلف طراحي ارائه شود كه اثر اين نوسانات را در بهينه‌سازيهاي موردنظر درنظر گرفته و دخالت دهد.

در يك تراشه چندپردازنده اي (MPSoC: Multiprocessor System-on-Chip) نوسانات پيش‌گفته خود را بصورت تغييرات آماري در بسامد كاري پردازنده‌ها، ميزان مصرف توان نشتي (Leakage Power) آنها، سرعت و توان نشتي حافظه‌ي نهان و ديگر حافظه‌هاي مشابه، و گاه حتي سرعت عملكرد شبكه‌هاي ارتباطي روي تراشه نشان مي‌دهند. در