جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۹۱۰۰۱۸۰۵ شماره طرح:
تحليل بهينه سازه‌ها با بكارگيري روشهاي گرافها, و طراحي بهينه سازه‌ها با استفاده از الگوريتمهاي فراكاوشي عنوان طرح:
علي كاوه مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۹۱/۴/۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۷/۱۶ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۷/۲۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين طرح آلگوريتمهاي نظريه گرافها و بخصوص ضرب گرافها در تحليل بهينه سازه ‌ها و همچنين آلگوريتمهاي فراكاوشي نظير PSO، CS HS,، BB-BC ، CSS، RO، DO و تركيبي از اين روشها در طراحي بهينه سازه‌هايي نظير خرپاها، قابها، و شبكه‌ها، گنبدها و مدلهاي اجزاء محدود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در اين پروژه تحليل بهينه شامل تنك ‌سازي و خوش ساختاري و خوش وضعي ماتريسها خواهد بود. در رابطه با طراحي بهينه تابع هزينه و يا وزن سازه‌ها كمينه خواهد گرديد. علاوه بر اين بهينه‌يابي تاشه سازه‌ها نيز مورد توجه خواهد بود. در هر دو زمينه تحقيقات مبسوطي توسط مجري انجام شده وليكن تداوم اين پژوهشها در پروژه حاضر انجام خواهد پذيرفت. و سعي خواهد شد تحليل بهينه در خدمت طراحي بهينه قرار گيرد تازمان كامپيوتري لازم براي طراحي بهينه به حداقل ممكن كاهش پيدا بكند. از تركيب روشهاي فراكاوشي فوق‌الذكر جهت بالا بردن توانائيهاي الگوريتمها استفاده بعمل خواهد آمد. ضمناً بهينه‌يابي توپولوژي، هندسه و مقاطع سازه‌ها بطور توأم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بارهاي زلزله در پروسه بهينه‌يابي مورد استفاده قرار خواهند بود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱