جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۳۵۱ شماره طرح:
محاسبه تعدادي از انديسهاي توپولوژيكي براي تعدادي از نانولوله ها و نانو چنبره ها عنوان طرح:
علي ايرانمنش مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۹/۲/۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۶/۲۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۶/۲۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

انديسهاي توپولوژيكي براي تشريح روابط بين خواص فيزيكي-شيميايي تركيبات آلي مطرح مي شوند و نقش بسيار مهمي در QSAR كه يكي از واسطه هاي آزمايشگاهي در نانوتكنولوژي محاسباتي مي باشد ايفا مي كنند. اولين و مهمترين انديس توپولوژيكي بنام انديس وينر توسط هارولد وينر در سال 1947 به صورت زير معرفي شد. فرض كنيم G يك گراف مولكولي با مجموعه رئوس (V(G و مجموعه يالهاي (E(G باشد، آنگاه انديس وينر برابر است با: (W(G)=(1/2) ∑d(u,v كه (d(u,v فاصله بين دو راس uو v بوده و مجموع روي كليه راسهاي گراف G مي باشد. اخيرا انديسهاي توپولوژيكي همچون انديسهاي وينر يالي توسط دانشمندان ايراني معرفي شده اند. انديسهاي وينر يالي كه توسط دكتر ايرانمنش و همكارانش تعريف شد، برابر است با: (W(G)=(1/2) ∑d(e,f كه (d(e,f فاصله بين دو يال e و f است و اين فاصله به دو صورت تعريف مي شود و مجموع روي كليه يالهاي گراف G مي باشد.

در اين طرح تحقيقاتي، قصد داريم انديسهاي توپولوژيكي مورد نظر را براي بعضي از نانولوله ها و نانو چنبره ها محاسبه كرده و سپس با توجه به محاسبات انجام شده، الگوريتمي را بر اساس برنامه GAP طراحي كنيم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱