جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۲۷۷۳ شماره طرح:
بررسي سيستماتيكي و بيوسيستماتيكي گونه هاي چنس زنگوله اي (Onosma) در ايران عنوان طرح:
مسعود شيدايي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۹۰/۲/۴ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۳/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۵/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

Onosma L. به عنوان يك جنس غني از طايفه Lithospermeae در خانواده گل گاوزبان (Boraginaceae) با 150 گونه در آسياي مركزي و مديترانه در زيستگاههاي خشك، آفتابي، صخره اي و سنگي و استپي رويش دارد. در فلور ايرانيكا تعداد 58گونه را از اين محدوده گزارش شده است به علاوه در فلور ايران تعداد گونه هاي آن 37 گونه ذكر شده است. در اين مطالعه گونه هاي اين جنس بر اساس ريخت شناسي گرده و كرك مورد بررسي قرار گرفته اند. گونه هاي مورد بررسي داراي انواع كرك هاي ستاره اي، ساده و با كرك هاي ريز در قاعده كرك هاي ساده مي باشند.وضعيت كرك شامل كرك هاي خوابيده، پراكنده و نيمه خوابيده مي باشد.تراكم كرك ها شامل انواع متراكم و نيمه متراكم مي باشند.رنگ كرك ها شامل زرد و سفيد يا تركيبي از زرد و سفيد مي باشند. گرده شناسي با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي بر روي بخش هاي Protonosma, Podonosma, onosma و اصلاحات صورت گرفته تشريح گرديده است. 17 پرايمر ISSR بكارگرفته شده در اين تحقيق توانست 41 باند پلي مورف ايجاد كند. نتايج مولكولي در تمايز گونه ها، بخش ها و زير بخش ها ارزشمند هستند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱