جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۹۰۰۰۱۲۱۹ شماره طرح:
بررسي اثر تيمار شيميايي بر خصوصيات سطح الياف چند ماده ليگنوسلولزي براي كاربرد در ساخت چند سازه چوب-پلاستيك عنوان طرح:
دكتر عليرضا عشوري مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۹۰/۷/۱۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۲/۴ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۲/۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در سه دهه اخير استفاده از الياف ليگنوسلولزي بعنوان جايگزيني مناسب براي الياف مصنوعي مانند آزبست در صنايع چندسازه (كامپوزيت) مورد توجه محققين و صنايع قرار گرفته است. الياف طبيعي از نظر زيست محيطي، اقتصادي و همچنين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي داراي برتري قابل ملاحظه‌اي نسبت به الياف مصنوعي مي‌باشند. عليرغم اين محاسن قابل توجه، اينگونه از الياف داراي معايبي نيز مي‌باشند كه توسعه كاربرد آنها را محدود مي‌كند. بعلت وجود گروه‌هاي هيدروكسيل (OH) قوي الياف طبيعي بشدت آبدوست بوده وبدليل قطبي بودن آنها اصولا غيرسازگار با پليمرهاي ترموپلاست غير قطبي هستند. از طرف ديگر وجود مواد استخراجي (شامل تاننها، روغنها، رزينها، كربوهيدراتها و ... ) باعث تشديد اين موضوع شده است. از اين رو ضروريست قبل از استفاده اينگونه الياف تحت تيمارهاي شيميايي و فيزيكي قرار بگيرند تا بتوانند سازگاري (compatibility) مناسبي بدست بياورند.

در اين تحقيق ضمن بررسي تركيب شيميايي 9 گونه چوبي و غيرچوبي شامل ميزان آلفا سلولز، ليگنين، همي سلولز و مواد استخراجي، ميزان اثربخشي تيمار شيميايي با هيدروكسيد سديم 1% بر خصوصيات سطحي الياف ليگنوسلولزي با استفاده از تكنيك‌هاي گازكروماتوگرافي معكوس، FTIR و X-ray مورد بررسي قرار گرفت. بطور كلي، نتايج بررسي‌ها نشان داد كه ساختار كريستالين الياف و برهمكنش‌ آنها پس از اصلاح شيميايي بهبود قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده است. تكنيك كروماتوگرافي معكوس نشان داد كه پس از تيمار شيميايي سازگاري الياف افزايش يافته و بالطبع نياز براي استفاده از عوامل جفت‌كننده بهنگام ساخت چندسازه‌هاي چوب-پلاستيك را كاهش مي‌دهد. شايان ذكر است بهبود خصوصيات الياف گياهان غيرچوبي بيش از نمونه‌هاي الياف چوبي (سوزني يا پهن برگان) بود كه اين امر به نوع و ميزان تركيب شيميايي اوليه اينگونه الياف مربوط مي‌شود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱