جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۵۶۴ شماره طرح:
تهيه و بررسي كاربردهاي نانو ورقه (nano-flake) ، نانو لوله (nano-tube) و نانو ذرات (nanoparticle) اكسيد روي (ZnO) به عنوان كاتاليست دربرخي واكنشهاي مهم آلي عنوان طرح:
سيده مونا حسيني سروري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۹/۹ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اكسيد روي به عنوان يك كاتاليست بسيار كارآمد و سازگار با محيط زيست مي باشد كه در سالهاي اخير مقالات متعددي از كاربرد اكسيد روي در واكنشهاي آلي از جمله نوآراي بيگمان،[1] آسيلاسيون فريدل- كرافتس،[2] آسيله كردن الكلها، فنلها و آمينها،[3] فرميله كردن آمينهاي آروماتيك[4] و غيره[5] در مجلات معتبر به چاپ رسيده است. با توجه به كاربردهاي وسيع اكسيد روي چه در صنايع مختلف و چه به عنوان كاتاليزور بسيار موثر بدين نتيجه رسيديم كه اگر سطح اين ماده نسبت به حجم آن افزايش يابد يعني اگر اندازه ذرات به نانومتر برسد اين پديده باعث دگرگون شدن خواص كاتاليزوري آن مي شود. بنابراين پس از مطالعات روشهاي مختلف براي تهيه نانو اكسيد روي، روش جديدي كه توسعه روشهاي قبلي مي باشد براي تهيه سه نوع اكسيد روي نانومتري (ورقه اي- ذره اي و ميله اي) ارايه شد. البته ساخت اكسيد روي نانو لوله Nano-Tube كه در عنوان طرح نيز بيان شده است مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه مراحل ساخت آن موفقيت آميز نبود.پس از سنتز موفقيت آميز اكسيد روي نانومتري ورقه اي ذره اي و ميله اي (nano rods, flakes, and particle) با روشهاي مختلف از جمله XRD, TEM, SEM, FT-IR شناسايي شدند. سپس فعاليت كاتاليزوري اين سه نوع اكسيد روي نانومتري در واكنش هاي

الف) سنتز كوينولين ها ب) سنتز مشتقات ايمينها ج) سنتز الفا- آمينو فسفوناتهاي فروسن د) سنتز بتا-كلرو-كتونها ي غير اشباع الفا و بتا و ه) سنتز 2-آمينو-4H –كرومنها

بررسي گرديد. نتيجه تحقيقات نشان ميدهد كه اكسيد روي مي تواند يك كاتاليزور موثر براي بسياري از واكنشهاي آلي باشد كه نتايج آن بصورت 5 مقاله مجزا به چاپ رسيده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱