جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۶۰۴ شماره طرح:
ارتباط بين مقادير هورمونهاي مشتق شده ازبافت چربي و ميزان بيان ژن رسپتورهاي استروژن(ER beta وER alpha )درزنان چاق وبا وزن نرمال مبتلا به سرطان پستان بااستفاده ازReal Time PCR عنوان طرح:
نصرت اله ضرغامي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۸/۱۲/۹ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۱/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۱۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

فرضيات:بين بيان ژن گيرنده هاي استروژني ER alpha و ER beta درافراد چاق وباوزن نرمال مبتلا به سرطان پستان وميزان آديپوسيتوكينهاي سرمي رابطه وجود دارد.

روش اجرا:نمونه هاي مورد مطالعه شامل 60 بيمار چاق و غير چاق مبتلا به سرطانهاي پستان كه ازنظر پاتولوژي سرطان در آنها تاييد شده است ,خواهند بود. (بدليل زمان بر بودن نمونه گيري و ضيق وقت ممكن است تعداد نمونه ها كمتر از 60 عدد در نظر گرفته شود.) نمونه هاي بافتي بعد از برداشت در حين جراحي بدون اضافه كردن عامل فيكساسيون (بافت تازه) به آزمايشگاه منتقل و در 80-درجه سانتيگراد فريز خواهد شد. ميزان بيان ژن رسپتورهاي ER alpha و ER beta در نمونه‎هاي مورد نظر با Real Time PCRاندازه گيري خواهد شد.در ادامه ميزان آديپوسيتوكينهاي مترشحه از بافت چربي با ايمنواسي بررسي خواهد شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱