جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۰۵۱۰ شماره طرح:
ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيم و ذرات اينترمتاليك منيزيم آلومينايد و بررسي خواص مكانيكي آن عنوان طرح:
مسعود امامي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۹/۴/۱۳ تاريخ تصويب طرح:
۹۱/۱/۱۶ تاريخ پايان طرح:
۹۱/۱/۱۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

امروزه كامپوزيتهاي زمينه آلومينيم (AMCs) تقويت شده با ذرات سراميكي و اينترمتاليكها به دليل داشتن خواص مطلوبي مانند مدول الاستيك و استحكام ويژه بالا، دانسيته پايين، مقاومت به خوردگي و رفتار سايشي مناسب، كاربردهاي وسيعي در صنايعي مثل خودروسازي، هوا-فضا و نظامي پيدا كرده اند. تاكنون تحقيقات بسياري بر روي انواع اين كامپوزيتها با تقويت كننده هاي مختلف مانند Al2O3، SiC، NiAl و Ni3Al صورت گرفته است كه هر كدام از كامپوزيتهاي ساخته شده داراي ويژگيهاي خاصي بوده اند.

در طرح حاضر هدف ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيم با نانوذرات تقويت كننده منيزيم آلومينايد به روش آسياب كاري مكانيكي (Mechanical Milling)، پرس سرد و گرم مي باشد كه مشخصات ساختاري و خواص مكانيكي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ازآنجائيكه پودر منيزيم آلومينايد در اندازه هاي نانومتري در بازارهاي داخلي و خارجي وجود ندارد، در مرحله اول نانوپودر منيزيم آلومينايد فراوري شده و سپس كامپوزيت مورد نظر ساخته خواهد شد.

اين كامپوزيت علاوه بر دارا بودن مزاياي ساير كامپوزيتهاي زمينه آلومينيم متداول، داراي خواص ويژه ذيل نيز مي باشد:

1- بدليل كاهش اندازه ذرات تا حد نانومتري، تاثير استحكام بخشي ذرات بيشتر شده و از طرفي فصل مشترك ذرات با زمينه از اتصال بهتري برخوردار ميگردند كه در نهايت خواص استحكامي بالاتر و چقرمگي و رفتار شكست بهتري از كامپوزيتهاي ميكروني مورد انتظار است.

2- استفاده از روش آسياب كاري مكانيكي سبب مي شود: الف- ذرات تقويت كننده به خوبي در زمينه توزيع شده و كامپوزيت يكنواخت و هموژني حاصل گردد. ب- اندازه ذرات تقويت كننده كاهش يافته و عيوب آنها به حداقل برسد. ج- به علت كارسختي بسيار دانه هاي زمينه و افزايش دانسيته نابجايي ها، زمينه آلومينيمي نانوكريستال شده كه همه اين موارد سبب مي شود بهبود قابل توجهي در استحكام و سختي نانوكامپوزيت مذكور حاصل گردد.

3- به علت پايداري حرارتي ذرات منيزيم آلومينايد در زمينه و عدم واكنش با آن حين عمليات شكل دهي، فازهاي ناخواسته و مضر در فصل مشترك ايجاد نشده و احتمال جوانه زني ترك در فصل مشترك كاهش مي يابد كه منجر به بهبود خواص استحكامي مي گردد.

4- بدليل ماهيت و خواص سايشي ذرات منيزيم آلومينايد، كامپوزيت حاصل داراي مقاومت و رفتار سايشي بهتري در مقايسه با بسياري از كامپوزيتهاي زمينه آلومينيمي ديگر خواهد بود.

بر روي ساخت و خواص اين نوع كامپوزيت (با زمينه فلزي) تاكنون هيچ گونه تحقيق و بررسي در داخل كشور صورت نگرفته است. بررسيهايي كه تا كنون انجام شده نشان ميدهد كه در خارج از كشور نيز مورد مشابهي وجود ندارد.

اندازه ذرات تقويت كننده در اين طرح نانومتري بوده كه پس از ساخته شدن، سبب مي گردد ذرات تقويت كننده پيوند بهتري با زمينه داشته باشند و احتمال جوانه زني ترك از اين محلها بسيار كاهش يابد كه در نهايت بهبود و افزايش بيشتر خواص مكانيكي مورد انتظار است.

نتايج پژوهشهاي انجام شده در مورد مواد مشابه و گرانقيمت بيانگر آنست كه كامپوزيت حاصل داراي خواص و رفتار بسيار خوبي مي باشد كه بسياري از كامپوزيتهاي زمينه آلومينيمي موجود فاقد آن هستند. رفتاري چون مقاومت به سايش بسيار مناسب، خواص كششي (UTS, YS, Elongation) تقويت شده و بهتر و از همه مهمتر پايداري حرارتي براي بهبود خواص مكانيكي از خصوصيات اين ماده كامپوزيتي است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱