جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۱۳۹ شماره طرح:
بررسي بيوفيزيكي تاثير برخي ليگاندها در گلايكه شدن پروتئين هموگلوبين انساني عنوان طرح:
نغمه ستاراحمدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۵/۱۲ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ثير برخي ليگاندها در گلايكه شدن پروتئين هموگلوبين انساني


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱