جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۱۲۱۱۲۰ شماره طرح:
توسعه شاخص هاي اندازه گيري قابليت فرايندهاي چندمتغيره براي فرايندهاي توليدي و خدماتي عنوان طرح:
سيدتقي اخوان نياكي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۸/۹/۸ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۲/۲۲ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۲۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

شاخص قابليت فرايند يكي از مهمترين شاخصها در بررسي و پايش فرايندها به شمار مي آيد. در روشهاو سيستمهاي مديريتي نوين و متدولوژيهاي بهبود فرايندها ازجمله شش سيگما، توليد با نقص صفر، كايزن و غيره شاخص قابليت فرايند به عنوان مهمترين معيار در نظر گرفته مي شود. اندازه گيري اين شاخص براي فرايندهاي چند متغيره به ويژه زماني كه داده ها از توزيع نرمال پيروي نمي كنند از چلشهاي پيش روي مهندسان و محققان است. در اين تحقيق سعي بر اين است كه دو روش جديد براي اندازه گيري شاخص قابليت فرايند چند متغيره ارايه شود. روشهاي مد نظر بر پايه روشهاي تغيير متغير و به كارگيري شبكه هاي عصبي استوار است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱