جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۴۴۰۳ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات ضد التهابي مشتقات جديد از خانواده داروئي آنتي هيستامينها عنوان طرح:
عباس احمدي مجري:
پزشکي شاخه:
۹۰/۳/۱ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۱/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هيستامين از نظر ساختماني 1H-ايميدازول-4-اتان آمين يا 2-(ايميدازول-4-ايل)اتيل آمين يا 2-(1H-ايميدازول-4-ايل)اتان آمين نام دارد

هيستامين و داروهاي شبه هيستامين اثرات بيولوژيكي خود را از طريق اتصال به گيرنده هاي سلولي اختصاصي كه بر روي سطح سلول قرار دارند اعمال مي كنند تاكنون 3 گيرنده متفاوت براي هيستامين مورد شناسايي قرار گرفته اند كه به عنوان H1وH2وH3 ناميده شده اند.

هر گاه هيستامين به گيرنده‌هاي اختصاصي سلولهاي مختلف متصل شود التهاب موضعي ايجاد مي‌كند و پاسخ التهابي كه بافت ريه به هيستامين مي‌دهد ممكن است بسيار شديد باشد.

داروهاي آنتي هيستاميني آثار هيستامين را بطور رقابتي در جايگاه گيرنده ها مسدود مي كنند. اين داروها به منظور كاهش پاسخ هاي حاصله از هيستامين به كار مي روند. آنتي هيستامين ها را ميتوان به آنتاگونيست هاي گيرنده H1 و H2 طبقه بندي كرد. آنتاگونيست گيرنده H1 اثر رقابتي با گيرنده H1 داشته و در درمان عوارض ناشي از تحريك گيرنده هاي H1 مؤثرند. مثلا: در درمان آلرژي، بيماري مسافرت و... در حاليكه آنتاگونيست هاي گيرنده H2 با عمل رقابتي با گيرنده H2 ، آثار هيستامين را در اين گيرنده ها مهار مي كنند كه بيشتر در ناراحتي هاي گوارشي و معده اي مصرف دارند.

آنتاگونيستهاي گيرنده H1 بطور گسترده اعمال هيستامين در افزايش نفوذپذيري عروق و ايجادالتهاب و تورم را مهار كرده و باعث كاهش موارد اخير مي گردند.

در اين طرح پژوهشي، مشتقات جديد ي از اين خانواده داروئي سنتز خواهد شد و سپس از طريق روشهاي استاندارد موجود (تغيير قطر پا در گروه التهاب با هيستامين و فرمالين، نفوذپذيري عروقي حاصل از تزريق زايلن در گوش و اسيد استيك در صفاق ) اثر ضد التهابي حاد و نيز اثر ضد التهابي مزمن (كاشت پنبه استريل در ران پا) اين مشتقات بر روي موشهاي صحرايي بررسي خواهند شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱