جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۶۹۹ شماره طرح:
سهم انتالپي و انتروپي در مونومريزاسيون كمپلكسهاي دوهسته اي رنيم با ليگاندهاي نيتروژن دهنده عنوان طرح:
فاطمه نيرومند حسيني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۱۰/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۷/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

متيل تري اكسو رنيم (VII) (به طور مخفف MTO) كه يك كاتاليزوز بسيار موثر مي باشد، سنتز گرديده است. اين ماده در هوا و آب پايدار بوده و در اكثرحلالهاي آلي نيز حل مي شود و مي تواند در بسياري از واكنشها به عنوان انتقال دهنده اتم مشاركت داشته باشد. واكنش بين اين ماده با ليگاند اتان 1و2دي تيول در حلال تولوئن يك كمپلكس ديمري از رنيم (V) كه داراي كي ليت گوگردي است بوجود مي آورد. هر دو اين كمپلكسها به روشهاي اسپكترومتري شناسائي شده اند. مقادير ثابت تعادل براي تعدادي از بازهاي نيتروژني محاسبه گرديده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱