جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۱۰۹ شماره طرح:
طراحي بيوسنسور مبتني بر كمپوزيت مايع يوني-نانولوله كربني عنوان طرح:
هدايت الله قورچيان مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۹/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

توسعه زيستحسگرهاي مبتني بر انتقا ل مستقيم الكترون، زيست حسگرهاي نسل سوم ، به

دليل مزايايي مانند سنجش هاي در محل، سريع، بدون نياز به معرف و افراد متخصص در زمينه هاي

مختلف توسعه يافته اند. زيست حسگرهاي الكتروشيميايي نيز به دليل مزايايي مانند سادگي و قيمت

پايين، دقت و حساسيت بالا و عملكرد منا سب در سنجش هاي سريع سهم عمده اي را به خود

اختصاص داده اند. يكي از عوامل مهم در طراحي زيستحسگرهاي الكتروشيميايي تثبيت عنصر

زيستي بر سطح الكترود است، به طوريكه علاوه بر افزايش پايداري، فعاليت كاتال يزوري عنصر

زيستي و ساختار آن نيز دستخوش تغيير چشمگير نشود . از آنجا كه ارتباط الكتروني مستقيم بين

پروتئينهاي ردوكس و الكترود ، عامل محدود كننده در توسعه زيست حسگرهاي نسل سوم است ،

يافتن اصلاحگر مناسب براي برقراري و بهبود انتقال الكترون براي پروتئين تثبيت شده، كمك

شاياني در طراحي اين نسل از زيستحسگرهاي تشخيصي مي كند . با توجه به دشوار بودن

برقراري ارتباط الكتريكي مستقيم آ نزيم با سطح الكترود، در تحقيق حاضر، ابتدا از نانوكامپوزيت -

هاي مختلف متشكل از نانولوله هاي كربني عامل دار و مايعات يوني ، براي تثبيت آنزيم هايي چون

در سطح الكترود كربن شيشه اي c كاتالاز، گلوكز اكسيداز، كولين اكسيداز و پروتئين سيتوكروم

استفاده شده و رفتار الكتروشيميايي و كاتاليستي آن ها مورد بررسي قرار گرفت و در مرحله بعد ، با

توجه به اين مطلب كه هيچ گزارشي در مورد مقايسه مايعات يوني به عنوان لايه اصلاح گر براي

تثبيت پروتئين ها و بررسي رفتار الكتروشيميايي و كاتاليستي آنها ارائه نشده است، جهت انتخاب

لايه اصلاح گر مناسب، تثبيت آنزيم كولين اكسيداز به عنوان آنزيم مدل در سطح نانوكامپوزيت هاي

متشكل از نانولوله هاي كربني و مايعات يوني آبگريز و آبدوست مورد بررسي و مقايسه قرار

گرفت. همچنين نوع برهمكنش بين لايه هاي اصلاح گر و آنزيم مطالعه شد . مهمترين پارامترهاي

الكتروشيميايي و كاتال يزوري كولين اكسيداز در سطح نانوكامپوزيت متشكل از نانولولههاي كربني و

مايع يوني آبدوست بهدست آمد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱