جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۱۲۶ شماره طرح:
توسعة نرم افزار كامپيوتري مدلسازي مكانيكي مواد در مقياس نانو با استفاده از پردازش موازي عنوان طرح:
امير رضا خويي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۹/۴/۱۴ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۰/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۰/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مدل مكانيك محيط پيوسته به عنوان يك ابزار بسيار مناسب براي حل مسائل مهندسي در مقياس هاي بزرگ بكار مي رود. نرم افزارهاي توسعه داده شده با استفاده از روش اجزاي محدود به حل معادلات حاكم بر اين مدل مي پردازند. اين مدل جوابهاي بسيار مناسبي در مقياس بزرگ براي حل مسايل الاستيسيته، پلاستيسيته، تغيير شكل بزرگ اجسام، شكل دهي فلزات، شكل دهي پودرها، بررسي مسايل در محيط هاي چند فازه و ... ارائه كرده است. با ظهور و رشد روزافزون نانو فن آوري اين سوال در اذهان عموم محققين ايجاد شده كه آيا مي توان در مقياس نانو با وجود اينكه اتم ها به وضوح قابل مشاهده هستند، از مدل محيط پيوسته استفاده كرد يا نه؟ تحقيقات تعداد اندكي از محققين از جمله دست اندركاران اين پروژه نشان مي دهد كه در شرايط خاصي مي توان از مدل مكانيك محيط هاي پيوسته براي مدل سازي نانو قطعات استفاده كرد، هر چند كه در اين مقياس ساختار گسسته اتمي تشكيل دهنده ي ماده مشاهده مي شود. ارتباط ميان ساختار گسسته اتمي و مدل هاي پيوسته توسط قاعده ي كوشي- بورن برقرار مي گردد. اين فرضيه بيان مي كند كه اگر به شبكه ي اتمي تشكيل دهنده ي جسم يك تغيير شكل يكنواخت اعمال شود، چگالي انرژي در شبكه ي اتمي را مي توان برابر با چگالي انرژي در يك مدل محيط پيوسته معادل با اين شبكه در نظر گرفت. با استفاده از اين فرضيه و تقسيم محيط به قسمتهاي كوچكتري كه در هر قسمت تغيير شكل نسبتاً يكنواخت باشد، يك مدل غير ايزوتروپك غير خطي بدست مي آيد كه توانايي بررسي رفتار الاستيك نانو مواد را دارا مي باشد. عليرغم عدم مدلسازي تك تك اتم ها و در نتيجه كاهش هزينه هاي محاسباتي، عدم توانايي اين مدل در بررسي رفتارهاي موضعي خرابي ها و رفتار غير الاستيك نانو مواد نقص عمده اين روش مي باشد. بر خلاف روش فوق در روش هاي ملكولي تك تك اتم ها به صورت مجزا مدل مي شوند و در نتيجه هزينه محاسباتي به طور فزاينده اي افزايش مي يابد. با استفاده از اين روش مي توان هر نوع نقص در مقياس اتمي مانند خرابي، نابجايي، ترك و ... را مدل كرد. با استفاده از تركيب دو روش مذكور مي توان علاوه بر حفظ دقت روش هاي ملكولي از حجم محاسبات نيز كم كرد. بدين ترتيب كه در ناحيه هايي كه جسم رفتار الاستيك و ساختار اتمي منظم دارد، از روش محيط پيوسته استفاده نمود و در حوزه هاي اطراف نوك ترك ها، نابجايي ها و ... كه تغيير شكل هاي بزرگ و رفتار غير الاستيك رخ مي دهد از روش ديناميك ملكولي استفاده كرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱