جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۳۳۷۳ شماره طرح:
تاليف و انتشار كتاب اقليم و تغييرات آن در سده‌هاي بيستم و بيست‌ويكم عنوان طرح:
يوسف ثبوتي مجري:
علوم انساني و اجتماعي شاخه:
۹۰/۳/۸ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۳/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۰/۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

تاليف و انتشار كتاب درباره تغييرات اقليم و گرمايش زمين به صورتي كه مسئله روز شده و دغدغه صاحبان دانش و دولتمردان و بعضاً عامه را سبب شده است. كتاب شامل مطالب زير خواهد بود:

اقليم و مولفه هاي آن، مباني فيزيكي اقليم، چرايي و چگونگي تغيير اقليم، نقش انسان سده بيستم و بيست و يكم در تغيير اقليم و گرمايش زمين، تبعات گرمايش زمين، سازگاري و كاهش با آثار ناخواسته تغيير اقليم، نقش سوختهاي فسيلي در تخريب اقليم، تجديد و جايگزيني آنها با منابع انرژي نو و نوشونده، چالشهاي جوامع و دولتها در رويارويي با اقليم گرم شده در سده بيست و يكم. اين كتاب توسط جمعي از دانش آموختگان دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان كه در رشته‌هاي مختلف تحصيل كرده‌اند نوشته خواهد شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱