جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۰۲۳۰ شماره طرح:
مصرف سه نوع اسانس پرمصرف جهاني به منظور بهبود كيفيت چاي سياه ايراني عنوان طرح:
شهرام صداقت حور مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۹/۲/۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۸/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۸/۳۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

امروزه در صنايع غذايي از افزودني‌هاي طبيعي و مجاز خوراكي به طور وسيعي استفاده مي‌شود. چاي به عنوان يك نوشيدني رايج همواره داراي كيفيتي مشخص و مختص به خود بوده است. استفاده از مواد مولد عطر و طعم كه به طور طبيعي و از منشا گياهي تهيه شده‌اند براي طعم‌دار نمودن ارقام چاي كه به دليل نوع فرايند از عطر كمتري برخوردارند مي‌تواند راهي براي افزايش بازارپسندي اين محصولات باشد. استفاده از اسانس‌هاي طبيعي به منظور ايجاد تنوع همواره مورد توجه توليدكنندگان اين صنعت بوده است. يكي ديگر از مسائلي كه در كاربرد اسانس‌ها بايد مورد توجه واقع شود ميزان پايداري آن‌ها در طول مدت نگهداري فراورده است. در اين آزمايش سه نوع اسانس طبيعي مجاز چاي سياه و مدت دوام آنها در چاي سياه مورد ارزيابي قرار ‌گرفت. اين آزمايش به صورت فاكتوريل (با دو فاكتور) با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام ‌شد. فاكتور اول يعني نوع اسانس در چهار سطح (بدون مصرف اسانس، اسانس هل، اسانس برگاموت و اسانس ارل‌گري) و دوره انبارماني نيز در 4 سطح (0، 2، 4 و 6 ماه) مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس چاي ممتاز ايراني كه در كارخانه آزمايشي كاشف لاهيجان فرآوري شده بود با مقادير فوق الذكر تيمارگرديد. نتايج نشان داد كه براساس نتايج حاصله از اين آزمايش، اثر ساده فاكتور A (مصرف انواع اسانس‌ها) بر روي برخي صفات مورد مطالعه از جمله: رطوبت چاي، مقدار تئافلاوين(TF)، رنگ كل چاي، رويت (ظاهر) چاي و امتياز چشايي چاي در سطح احتمال 1% معني دار بوده است. بررسي اثر متقابل مصرف اسانس و دوره انبارماني نشان داد كه مقدار رطوبت چاي، مقدار TF، رويت چاي خشك و امتياز چشايي چاي تحت تاثير معني دار اثر دوجانبه نوع اسانس و مدت انبارماني قرار مي‌گيرد. به طوري كه مصرف اسانس برگاموت دو ماه بعد از انبارماني بيشترين رطوبت (50/6%) و شاهد (بدون اسانس و انبارماني) كمترين مقدار رطوبت (01/5%) را سبب شده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱