جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۰۱۱۲ شماره طرح:
آناليز آماري از رصدهاي فضايي سيخكهاي خورشيدي و رفتار موج گونه آنها عنوان طرح:
احسان توابي مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۹۰/۵/۹ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۸/۲۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۸/۲۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

دو موضوع بسيار پر اهميت در مورد فيزيك خورشيد و اثر مستقيم آن بر جو زمين و تغيير آب و هواي مناطق گوناگون آن هنوز حل نشده باقي مانده است: (الف) گرمايش كرومسفر و كروناي خورشيدي، (ب) منشا بادهاي خورشيدي و هر دوي اين مسائل رابطه مستقيم با جو زمين دارد. براي توجيه اين اثرات بايد به لايه هاي زيرين اتمسفر خورشيد مراجعه كرد و به بررسي پديده هاي ديناميكي در اين قسمتها بهاي بيشتري داد. لايه كرومسفر مابين سطح خورشيد و يا به عبارت دقيقتر فضاي را دارا مي باشد و دما و چگالي آن مقداري بين فتوسفر و كرونا قرار دارد. اين لايه ارتفاعي در حدود 3000-2000 كيلومتر كمتر از حالت فتوسفر است. بررسي ساختار كرومسفر خورشيد از اين جهات اهميت فراواني دارد كه مرتبط كننده سطح خورشيد با كرونا يا همان تاج خورشيد است بنابراين مي توان بسياري ازپديدهاي شگرف تاج خورشيد را با دانستن ساختار اجزاء لايه كرومسفر مورد بررسي قرار داد. از قبيل گرمايش كرونا و تعادل جرم در آنجا بسيار اهميت دارد چون كرونا مابين زمين و خورشيد قرار دارد و مستقيما بروضعيت آب و هوايي زمين اثر مي گذارد. از سوي ديگر باد خورشيدي - كه بتازگي منبع آن از ناحيه كرونا به لايه زيرين آن يعني ناحيه انتقالي تغيير يافته است - يكي از پديده هاي نسبتا نادر ولي اثرگذار بر جو زمين قلمداد مي گردد. جرم بزرگ پرتاب شده توسط آنها تنها از طريق كرومسفر مي تواند تامين گردد. ساختاركلي كرومسفر هنوز بطور كامل شناخته شده نيست به طوري كه مي دانيم بيشتر تابش رنگين سپهر ناشي از ساختارهاي جت مانند بنام اسپيكول مي باشند كه بيشتر در لبه خورشيد آرام قابل رصد هستند. اين ساختارها اگر در روي قرص خورشيد رصد گردند بنام موتلزهاي تاريك شناخته مي شوند، اين نام گذاري فقط از لحاظ تاريخي داراي اهميت مي باشد زيرا بنظر مي رسد اينها همان اسپيكولهاي لبه هستند.

بطور خلاصه هدف از اين پايان نامه بررسي اين ساختارها مي باشد و در همين راستا ابتدا به بررسي امكان انتشار امواج، اعم از مكانيكي يا مگنتوآكوستيكي، وسپس به اندازه گيري چند پارامتر اساسي، از قبيل قطر، آنها از طريق روشهاي آماري خواهيم پرداخت.

با توجه به دست آوردهاي نوين بشر در استفاده از فضا و احداث ايستگاههاي فضايي و قرار گرفتن تلسكوپهاي عظيم در اعماق لايتناهي آن، تصميم به استفاده گسترده از داده هاي اين تلسكوپهاي فضايي در راستاي انجام اين پاياننامه مورد توجه اكيد قرار گرفت و در نهايت خواهيم ديد كه نتايج چندين اندازه گيري كه قبلا امكان انجام آن با اين دقت، كه حاصل از رصد در غياب اثرات مزاحم است، اصلاح خواهد شد.

براي نيل به اين اهداف از روشهاي نوين اندازه گيري تبديلات فوريه و موجكي بهره مند خواهيم شد.

آناليز داده ها توسط روش فوريه ، يكي از قديميترين روشها محسوب مي شود. اين روش قادر به تبديل بازه هاي زماني به بازه هاي فركانس و بر عكس آن مي باشد و تا چندي قبل خيلي كاربردهاي وسيع داشت و اكنون نيز حتي با وجود روشهاي جديد باز توانسته جذابيتهاي خود را حفظ كند. در خواهيم يافت كه آناليز موجكي براي آناليز محلي سيگنالها بسيار مناسب بنظر مي رسد. در نظرداشته باشيم كه در اين پايانامه از روش موجكي براي از بين بردن نويز تصاوير رصد شده نيز بهره برده ايم و اين بخاطر خاصيت ذاتي ساختارهاي بسيار ريز و بلند مورد بررسي، يعني اسپيكولها، مي باشند. در اين جا بايد خاطر نشان كنيم كه علت اين عمل بيشتر به خاطر خاصيت اثر محلي بسيار قوي آناليز موجكي است. هدف بررسي ساختارهاي ديناميكي كرومسفر خورشيد است، كه در سال 1877 توسط سچي براي بار نخست در خورگرفت اين سال مشاهده گرديد و مشخصات ظاهري آن ( هر چند با دقت پايين ) اندازه گيري شد و پس از اين خورشيد گرفتگي كه باعث آشكار شدن لايه رنگي اطراف آن شد، اين ساختارها بيشتر مورد توجه قرار گرفته شد در ابتدا افرادي مثل بكرز و جيوانيلي به اين ساختارهاي مو مانند لقب فرش فارسي دادند ، كه بر روي خورشيد پهن شده است.

نوسانات اسپيكولهاي لبه قابل تشخيص به وسيله تصوير و طيف نگاري مي باشد و از هر دو روش شواهد زيادي در اين مورد بدست آمده است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱