جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۹۶/۱۶ شماره طرح:
سنتز نانو ذرات اكسيد نيكل توسط رسوب دهي شيميايي عنوان طرح:
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۸/۵/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۵/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۸/۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

نانو پودر اكسيد نيكل در قطعات الكتريكي، مواد مغناطيسي، كامپوزيت ها، خازنها، سنسورهاي شيميايي و كاتالسيت ها كاربرد دارد. در اين پروژه سنتز نانوپودر اكسيد نيكل به روش رسوب دهي شيميايي بر دو شاخه آلي و آبي بررسي شده است. افزون بر آن سنتز نانوورقه هاي اكسيد نيكل با سطح ويژه بالا كه براي كاربردهاي كاتاليستي بسيار مناسب است نيز تحقيق شده است. خواص نانوپودرهاي توليد شده به كمك روش هاي دستگاهي XRD، TG-DTA، FTIR، SEM، TEM و BET تعيين و مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گرفته است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱