جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۱۴۷۷ شماره طرح:
سنتز تك مرحله اي سولفوناميدها به عنوان تركيبات دارويي از تيولها با استفاده از N-كلروسوكسيناميد عنوان طرح:
حجت ويسي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۹/۸/۱۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۸/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۸/۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

به علت خصلت دارويي اين تركيبات، تلاش مي شود كه در يك مرحله اين تركيبات را از تيولها تهيه كرد


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱