جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۴۰۳۵ شماره طرح:
طراحي وسنتز ماكرومولكول هاي پورفيرين و پورفيرين-فتالوسيانين با ساختار گستردهπ در ابعاد نانو عنوان طرح:
ناصر صفري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۳/۱۸ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۷/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سيستم هاي گسترده π خطي مثل پورفيرين ها و فتالوسيانين ها از جذاب ترين واحدهاي ساختماني درطبيعت و شيمي آزمايشگاهي به شمار مي روند. اين تركيبات با عامل دار شدن خواص متنوع و منحصر به فردي پيدا مي كنند كه به كاربرد گسترده آنها كمك مي كند. در اين بخش سعي شده است روش هاي مختلف عامل دار كردن آنها برررسي شود و تحقيقات بر روي امكان توسعه روش هاي آسان و جديد گسترش سيستم π پورفيرين انجام شود. سنتز پورفيرين ها به دليل كاربرد گسترده شان در پزشكي، تبديل فوتو شيميايي انرژي، سوئيچ ها و كاتاليست بسيار مورد توجه است.

ما در بخش اول اين تحقيق با استفاده از مولكول پورفيرين و فتالوسيانين داراي استخلاف قطبي در حلال دي متيل فرماميد و در مجاورت باز پتاسيم كربنات موفق به سنتز آرايه هاي ناجور حلقه پورفيرين-فتالوسيانين شديم. با توجه به اهميت كوپلاژ اين مولكولها از طريق پيوند كووالانسي به خصوص پايداري كه اين نوع كوپلاژ به آرايه هاي حاصل مي دهد، ما توانستيم در راستاي كوپلاژ اين مولكولها به طريق كووالانسي گامهاي نو برداريم. ما در طي اين مطالعه توانستيم با روشي جديد سه نوع آرايه پنتامري پورفيرين-فتالوسيانين را با موفقيت سنتز كنيم كه گسترش سيستم π در پورفيرين ها و فتالوسيانين ها مربوطه توسط روش هاي طيف سنجي به اثبات رسيد.

در بخش دوم تحقيق از روش الكتروشيميايي براي عامل دار كردن پورفيرين استفاده كرديم و پورفيرين كتكول هاي فلزدار و بدون فلز با هشت محل واكنش پذير و 3-هيدروكسي- هيدروژن-فنالن-1ان به عنوان نوكلئوفيل دودندانه را به كار برديم. بكارگيري اين روش سنتزي منجر به تهيه حلقه هاي پنج عضوي بنزوفوران مي شود كه در تركيبات طبيعي فراواني وجود دارد و خواص داروئي دارد. مهمترين حسن اين تحقيق كنار هم قرار گرفتن ويژگيهاي جالب پورفيرين ها، كتكول ها و بنزوفوران ها در كنار يكديگر و تشكيل پورفيرين هاي محلول در آب با استخلافات هتروسيكل است. به علاوه به كارگيري فلزمنگنز در اين تركيبات كاربرد آنها را به عنوان كاتاليست و همچنين دارو توسعه مي دهد. در بخش سوم تحقيق نيز مشابه بخش دوم با روش الكتروشيميايي پورفيرين كتكول هايي با استخلافات فنوكسازيني را با موفقيت تهيه و شناسايي كرديم. مكانيسم هاي شيميايي و الكتروشيميايي مستقل شامل واكنش هاي افزايش مايكل، حذف هيدروژن و حلقه زايي درون مولكولي سبب تشكيل محصولات نهايي شامل حلقه شش عضوي فنوكسازين مي شود كه ويژگيهاي پورفيرين ها، كتكول ها و فنوكسازين ها را در يك مولكول در خود جمع كرده است. در بخش هاي مختلف اين تحقيق روش هاي جديدي براي گسترش سيستم π پورفيرين ابداع كرديم كه كاربردهاي آن را در در شاخه هاي متنوع علوم و فناوري گسترش مي دهد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱