جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۷۳/۲۳ شماره طرح:
اجتماع زنجيرهاي مدلهاي كريپكي نظريه هاي شهودي عنوان طرح:
مرتضي منيري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۶/۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۸/۸ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

‎در اين نوشته تعريفي از مفهوم همريختي براي مدلهاي كريپكي منطق مرتبهٔ اول شهودي ارائه نموده و نظريههايي كه تحت تصوير و تصوير معكوس همريختيها حفظ ميشوند را مشخص ميكنيم. علاوه بر اين، مفهوم اجتماع زنجير را براي مدلهاي كريپكي تعريف و يك كلاس از فرمولها كه تحت اجتماع زنجير حفظ ميشود را معرفي مي كنيم. همچنين كلاسهاي مشابهي از فرمولها را تعريف نموده و رفتار آنها در مدلهاي كريپكي را بررسي مي كنيم. در پايان يك كاربرد در حساب مرتبۀ اول شهودي ارائه شده است.

كلمات كليدي: مدل كريپكي، منطق مرتبهٔ اول شهودي، زيرمدل، زيرمدل مقدماتي، جملۀ عمومي، جملۀ وجودي، اجتماع زنجير‎


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱