جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۰۳/۳۱ شماره طرح:
تهيه نانو ذرات نيمه هادي و كامپوزيت آنها به كمك امواج عنوان طرح:
محمد حسن انتظاري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۱۰/۲۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۱/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

نيمه هاديها در مقياس نانو،كاربردهاي متنوعي دارند. روشهاي مختلفي براي سنتز آنها بكار مي رود ولي

در اين پروژه از يك روش جديد تركيبي امواج فراصوت و ميكروامولسيون براي تهيه نانوذرات اكسيد

تيتانيوم و سولفيد كادميوم و كامپوزيت آنها استفاده شده است.

با استفاده از امواج فراصوت 500 كيلوهرتز با شدت پايين كه مصرف انرژي كمي دارد، نانوذرات

10 در فاز كريستالي آناتاز تحت شرايط عادي و زمان كوتاه سنتز nm اكسيد تيتانيوم با اندازه كمتر از

گرديد. در اين قسمت اثر عوامل تأثيرگذار هم از قبيل زمان امواج دهي، نسبت آب و الكل و روي

ساختار نانوذرات بررسي شد. همچنين آزمايشهائي در غياب امواج فراصوت ولي تحت شرايط يكسان

به روش كلاسيك طراحي شد تا اثر امواج بصورت خالص روي فرايند سنتز آشكار گردد.

نانوذرات سولفيد كادميوم با اندازه اي بسيار كوچك (حدود 2 نانومتر) در فاز كريستالي هگزاگونال در

دماي نسبتاً پايين و زمان كوتاه با امواج فراصوت 20 كيلوهرتز سنتز گرديد. اثر فاكتورهاي مهمي از

قبيل زمان امواج دهي، شدت امواج فراصوت، دما و.... مورد بررسي قرار گرفت.

سنتز نانو كامپوزيت اكسيد تيتانيوم و سولفيد كادميوم تحت شرايط مختلف انجام شد. با اعمال مناسب

امواج فراصوت نانو كامپوزيت هم براحتي تحت شرايط عادي قابل سنتز مي باشند. نتايج نشان مي دهد

كه امواج فراصوت به دليل شرايط حاد ايجاد شده طي فرايند كويتاسيون مي تواند هر سه دسته مواد نانو

قيد شده را بدون عمل كلسينه كردن(شرايط كلاسيك) ايجاد نمايد.

كه باعث آلودگي محيط زيست مي شود از مواد RB در انتها براي حذف و يا كاهش آلاينده رنگي 5

نانوي سنتزشده استفاده شد. نتايج تجربي نشان داد كه نانو كامپوزيت نسبت به دو ماده ديگر در حذف

آلاينده مورد نظر بهتر عمل مي نمايد. نانو كامپوزيت با نسبت مشخص تحت امواج فراصوت در زمان

كوتاهي مي تواند آلاينده رنگي را از محيط عمل حذف نمايد.

كليدواژه ها: امواج فراصوت، التراسوند، سولفيد كادميوم، اكسيد تيتانيوم، نانو كامپوزيت، حذف

آلاينده.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱